Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 489 955 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 2 955 8 487 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Anbjørn Øglend AS 100,00% - -
 
Såkorninvest II AS 0,97% - - -
Øglend AS 5,00% 271 73 271,23%
Norpri AS 49,00% - - -
Prima Foods AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 4 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Anbjørn Øglend AS 20 908 96,89% - 20 908 96,89%
 
Såkorninvest II AS -96 899 -109,73% - -96 899 -109,73%
Øglend AS 310 781 84,04% 271 310 510 84,03%
Norpri AS 39 650 53,54% - 39 650 53,54%
Prima Foods AS 59 913 81,92% - 59 913 81,92%
 
TOTALT: Alle selskap 334 353 53,34% 271 334 082 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Anbjørn Øglend AS 20 908 - 20 908
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 20 908
 
  -30,00% 20 908
 
  -50,00% 20 908
 
  -70,00% 20 908
 
  -100,00% 20 908

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-320-309-200-150-229-222-135-173
NEG -3,6 %NEG -54,5 %NEG -33,3 %POS 34,5 %NEG -3,2 %NEG -64,4 %POS 22,0 % -
 
Driftsresultat-320-309-200-150-229-222-135-173
NEG -3,6 %NEG -54,5 %NEG -33,3 %POS 34,5 %NEG -3,2 %NEG -64,4 %POS 22,0 % -
 
Kontantstrøm72.17241.625-21.28214.3671.21525.09428.1010
POS 73,4 %POS 295,6 %NEG -248,1 %POS 1 082,5 %NEG -95,2 %NEG -10,7 % - -
 
Kassebeholdning5601.0101.1813.6540500288
NEG -44,6 %NEG -14,5 %NEG -67,7 %POS 100%NEG -100,0 %POS 100%NEG -100,0 % -
 
Sum egenkapital142.881180.212178.676176.722173.415182.593175.290156.717
NEG -20,7 %POS 0,9 %POS 1,1 %POS 1,9 %NEG -5,0 %POS 4,2 %POS 11,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld44.197032.20737.07433.73837.29740.85748.286
NEG %POS 100,0 %POS 13,1 %NEG -9,9 %POS 9,5 %POS 8,7 %POS 15,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.