Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 124 875 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
570 800 227 836 60 740 1 045 500 220 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-3,97%)
Resultat før skatt (-287,76%)
Driftsresultat (-128,65%)
Kontantstrøm fra drift (-54,42%)
Kassebeholdning (-20,08%)
Sum egenkapital (-64,18%)
Driftsinntekter (-40,30%)
Bruttomargin (-26,77%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A N Collection AS 100,00% 211 149 41,61%
 
TOTALT: Alle selskap   211 149 41,61%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A N Collection AS -86 -2,99% 211 -297 -11,15%
 
TOTALT: Alle selskap -86 -2,99% 211 -297 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A N Collection AS -86 211 -297
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
211 -10,00% -107
 
  -30,00% -149
 
  -50,00% -192
 
  -70,00% -234
 
  -100,00% -297

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter6.0766.192000000
NEG -1,9 %POS 0,0 % - - - - - -
 
Bruttomargin2.8163.200000000
NEG -12,0 %POS 0,0 % - - - - - -
 
EBITDA resultat-1351.411-13-14-13-28-26-19
NEG -109,6 %POS 10 953,8 %POS 7,1 %NEG -7,7 %POS 53,6 %NEG -7,7 %NEG -36,8 % -
 
Driftsresultat-3271.350-13-14-13-28-26-19
NEG -124,2 %POS 10 484,6 %POS 7,1 %NEG -7,7 %POS 53,6 %NEG -7,7 %NEG -36,8 % -
 
Kontantstrøm-2.2532.207-11-12-35-3-260
NEG -202,1 %POS 20 163,6 %POS 8,3 %POS 65,7 %NEG -1 066,7 %POS 88,5 % - -
 
Kassebeholdning8141.138463168180151844
NEG -28,5 %POS 145,8 %POS 175,6 %NEG -6,7 %POS 1 100,0 %NEG -16,7 %NEG -59,1 % -
 
Sum egenkapital58567-537168180-91844
NEG -89,8 %POS 205,6 %NEG -419,6 %NEG -6,7 %POS 2 100,0 %NEG -150,0 %NEG -59,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.53201.00000000
POS 0,0 %POS 100,0 %POS 0,0 % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.