Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 090 315 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 181 192 39 123 1 513 000 357 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Andersen & Knoph AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Andersen & Knoph AS 801 23,28% - 801 23,28%
 
TOTALT: Alle selskap 801 23,28% - 801 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Andersen & Knoph AS 801 - 801
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 801
 
  -30,00% 801
 
  -50,00% 801
 
  -70,00% 801
 
  -100,00% 801

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015
Driftsinntekter4.120975
POS 322,6 % -
 
Bruttomargin2.470658
POS 275,4 % -
 
EBITDA resultat780372
POS 109,7 % -
 
Driftsresultat720372
POS 93,5 % -
 
Kontantstrøm6050
- -
 
Kassebeholdning1.211749
POS 61,7 % -
 
Sum egenkapital31295
NEG -89,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld6461
NEG -64 500,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.