Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 750 164 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 164 750 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (913,33%) EBITDA (-66,67%)
Sum egenkapital (7,76%) Resultat før skatt (-55,96%)
Driftsinntekter (100%) Driftsresultat (-66,67%)
Bruttomargin (100%) Kontantstrøm fra drift (-86,78%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Andersen og Heie Eiendom AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Andersen og Heie Eiendom AS 916 55,45% - 916 55,45%
 
TOTALT: Alle selskap 916 55,45% - 916 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Andersen og Heie Eiendom AS 916 - 916
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 916
 
  -30,00% 916
 
  -50,00% 916
 
  -70,00% 916
 
  -100,00% 916

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter000019242193192
- - - NEG -100,0 %POS 357,1 %NEG -78,2 %POS 0,5 % -
 
Bruttomargin000019242193192
- - - NEG -100,0 %POS 357,1 %NEG -78,2 %POS 0,5 % -
 
EBITDA resultat-1-4-1-214-43101129
POS 75,0 %NEG -300,0 %POS 50,0 %NEG -114,3 %POS 132,6 %NEG -142,6 %NEG -21,7 % -
 
Driftsresultat-1-4-1-214-43101129
POS 75,0 %NEG -300,0 %POS 50,0 %NEG -114,3 %POS 132,6 %NEG -142,6 %NEG -21,7 % -
 
Kontantstrøm11285-6051.879207-67880
POS 31,8 %POS 114,0 %NEG -132,2 %POS 807,7 %POS 409,0 %NEG -176,1 % - -
 
Kassebeholdning12791012277523
POS 71,4 %NEG -22,2 %NEG -10,0 %NEG -16,7 %NEG -55,6 %NEG -64,0 %POS 226,1 % -
 
Sum egenkapital701593502402268270348297
POS 18,2 %POS 18,1 %POS 24,9 %POS 50,0 %NEG -0,7 %NEG -22,4 %POS 17,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld000001.3761.3761.422
- - - - POS 100,0 % - POS 3,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.