Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 169 349 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 687 740 367 110 3 568 500 546 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (89,84%) EBITDA (-83,66%)
Driftsresultat (99,86%) Kontantstrøm fra drift (-44,36%)
Kassebeholdning (-28,57%)
Sum egenkapital (-1 129,41%)
Driftsinntekter (-23,62%)
Bruttomargin (-20,25%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Anders Hunn Graving og Transport AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Anders Hunn Graving og Transport AS -384 -5,22% - -384 -5,22%
 
TOTALT: Alle selskap -384 -5,22% - -384 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Anders Hunn Graving og Transport AS -384 - -384
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -384
 
  -30,00% -384
 
  -50,00% -384
 
  -70,00% -384
 
  -100,00% -384

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015201420132012
Driftsinntekter20.02719.25619.7646.4085.0770
POS 4,0 %NEG -2,6 %POS 208,4 %POS 26,2 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin18.90417.31915.8633.6018110
POS 9,2 %POS 9,2 %POS 340,5 %POS 344,0 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat3.1664.3851.2412.2864060
NEG -27,8 %POS 253,3 %NEG -45,7 %POS 463,1 %POS 0,0 % -
 
Driftsresultat7713.0381.2232.2824060
NEG -74,6 %POS 148,4 %NEG -46,4 %POS 462,1 %POS 0,0 % -
 
Kontantstrøm4.368973-1.0721.4642770
POS 348,9 %POS 190,8 %NEG -173,2 %POS 428,5 % - -
 
Kassebeholdning5181841931.0063030
POS 181,5 %NEG -4,7 %NEG -80,8 %POS 3 253,3 % - -
 
Sum egenkapital5.0284.7772.7401.97331418
POS 5,3 %POS 74,3 %POS 38,9 %POS 528,3 %POS 1 644,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld7.41810.4262954430
POS 28,9 %NEG -3 434,2 %NEG -570,5 %NEG -1 366,7 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.