Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 133 301 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 624 822 43 479 4 277 000 188 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (13,21%) Sum egenkapital (-97,21%)
Resultat før skatt (12,00%)
Driftsresultat (13,39%)
Kontantstrøm fra drift (253,84%)
Kassebeholdning (151,70%)
Driftsinntekter (4,39%)
Bruttomargin (4,93%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Anderssen & Voll AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Anderssen & Voll AS 187 1,63% - 187 1,63%
 
TOTALT: Alle selskap 187 1,63% - 187 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Anderssen & Voll AS 187 - 187
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 187
 
  -30,00% 187
 
  -50,00% 187
 
  -70,00% 187
 
  -100,00% 187

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter11.0818.8466.5663.2292.3832.6412.302209
POS 25,3 %POS 34,7 %POS 103,3 %POS 35,5 %NEG -9,8 %POS 14,7 %POS 1 001,4 % -
 
Bruttomargin10.9878.5235.5933.0452.2792.3521.883208
POS 28,9 %POS 52,4 %POS 83,7 %POS 33,6 %NEG -3,1 %POS 24,9 %POS 805,3 % -
 
EBITDA resultat5.8923.7722.253-24-465-7392-4
POS 56,2 %POS 67,4 %POS 9 487,5 %POS 94,8 %NEG -6 542,9 %NEG -101,8 %POS 9 900,0 % -
 
Driftsresultat5.8083.7142.216-47-472-12392-4
POS 56,4 %POS 67,6 %POS 4 814,9 %POS 90,0 %NEG -3 833,3 %NEG -103,1 %POS 9 900,0 % -
 
Kontantstrøm4.9751.2511.0524314-1652580
POS 297,7 %POS 18,9 %POS 2 346,5 %POS 207,1 %POS 108,5 %NEG -164,0 % - -
 
Kassebeholdning7537955791369313320956
NEG -5,3 %POS 37,3 %POS 325,7 %POS 46,2 %NEG -30,1 %NEG -36,4 %POS 273,2 % -
 
Sum egenkapital1203.4161.401-366-32216118096
NEG -96,5 %POS 143,8 %POS 482,8 %NEG -13,7 %NEG -300,0 %NEG -10,6 %POS 87,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld04800000
POS 100,0 %POS 50,0 %POS 0,0 % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.