Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 162 541 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 17 753 12 288 132 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (5,37%) EBITDA (-50,62%)
Resultat før skatt (-201,22%)
Driftsresultat (-50,62%)
Kontantstrøm fra drift (-48,28%)
Kassebeholdning (-10,92%)
Sum egenkapital (-35,65%)
Bruttomargin (-76,59%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Anders Sørensen AS 100,00% - -
 
Scandi Verde AS 33,33%
Ibsen Eiendom DA 33,33% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Anders Sørensen AS 399 95,00% - 399 95,00%
 
Scandi Verde AS
Ibsen Eiendom DA - - -
 
TOTALT: Alle selskap 399 95,00% - 399 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Anders Sørensen AS 399 - 399
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 399
 
  -30,00% 399
 
  -50,00% 399
 
  -70,00% 399
 
  -100,00% 399

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014
Driftsinntekter221000
POS 0,0 % - - -
 
Bruttomargin221000
POS 0,0 % - - -
 
EBITDA resultat-91-5-5-6
NEG -1 720,0 % - POS 16,7 % -
 
Driftsresultat-91-5-5-6
NEG -1 720,0 % - POS 16,7 % -
 
Kontantstrøm-160852-100
NEG -118,8 %POS 8 620,0 % - -
 
Kassebeholdning429686110
NEG -37,5 %POS 68 500,0 %NEG -90,0 % -
 
Sum egenkapital7518631222
NEG -13,0 %POS 7 091,7 %NEG -45,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld103199393388
POS 48,2 %POS 49,4 %NEG -1,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.