Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 043 014 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 36 986 1 027 1 005 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Andreas Torpen AS 100,00% - -
 
Total Vvs AS 30,00% 92 114 -19,30%
 
TOTALT: Alle selskap   - 34 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Andreas Torpen AS 3 824 94,47% - 3 824 94,47%
 
Total Vvs AS 9 406 32,96% 92 9 314 32,74%
 
TOTALT: Alle selskap 13 230 40,60% 92 13 138 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Andreas Torpen AS 3 824 - 3 824
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 824
 
  -30,00% 3 824
 
  -50,00% 3 824
 
  -70,00% 3 824
 
  -100,00% 3 824

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201520142013
Driftsinntekter000
- - -
 
Bruttomargin000
- - -
 
EBITDA resultat-15-170
POS 11,8 %NEG % -
 
Driftsresultat-15-170
POS 11,8 %NEG % -
 
Kontantstrøm2.6992.4270
POS 11,2 % - -
 
Kassebeholdning1.0861.00035
POS 8,6 %POS 2 757,1 % -
 
Sum egenkapital3.0832.411-17
POS 27,9 %POS 14 282,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld05992.061
POS 100,0 %POS 70,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.