Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 394 740 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 740 394 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (100,00%) Kontantstrøm fra drift (-550,98%)
Resultat før skatt (80,74%) Kassebeholdning (-3,59%)
Driftsresultat (100,00%) Sum egenkapital (-1,17%)
Driftsinntekter (-100,00%)
Bruttomargin (-100,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Andys Pubdrift AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Andys Pubdrift AS 2 200 97,13% - 2 200 97,13%
 
TOTALT: Alle selskap 2 200 97,13% - 2 200 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Andys Pubdrift AS 2 200 - 2 200
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 200
 
  -30,00% 2 200
 
  -50,00% 2 200
 
  -70,00% 2 200
 
  -100,00% 2 200

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter9604.13814.18413.72113.91712.63512.29812.580
NEG -76,8 %NEG -70,8 %POS 3,4 %NEG -1,4 %POS 10,1 %POS 2,7 %NEG -2,2 % -
 
Bruttomargin-32063710.1119.4209.2328.3398.0158.214
NEG -150,2 %NEG -93,7 %POS 7,3 %POS 2,0 %POS 10,7 %POS 4,0 %NEG -2,4 % -
 
EBITDA resultat-489-1.4572.0251.36725484369766
POS 66,4 %NEG -172,0 %POS 48,1 %POS 438,2 %POS 202,4 %NEG -77,2 %NEG -51,8 % -
 
Driftsresultat-556-1.6581.8491.14618924294684
POS 66,5 %NEG -189,7 %POS 61,3 %POS 506,3 %POS 687,5 %NEG -91,8 %NEG -57,0 % -
 
Kontantstrøm-5931.136-1.5971.066686-1183450
NEG -152,2 %POS 171,1 %NEG -249,8 %POS 55,4 %POS 681,4 %NEG -134,2 % - -
 
Kassebeholdning1.5541.5971.5612.9863.0752.5012.1712.057
NEG -2,7 %POS 2,3 %NEG -47,7 %NEG -2,9 %POS 23,0 %POS 15,2 %POS 5,5 % -
 
Sum egenkapital2.3542.8654.4594.5902.2712.4833.0292.824
NEG -17,8 %NEG -35,7 %NEG -2,9 %POS 102,1 %NEG -8,5 %NEG -18,0 %POS 7,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld71.3921.4441.10478999100
POS 99,5 %POS 3,6 %NEG -30,8 %NEG -39,9 %POS 20,4 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.