Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 899 397 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 397 898 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (10,53%) Resultat før skatt (-14,48%)
Driftsresultat (10,53%)
Kontantstrøm fra drift (348,15%)
Kassebeholdning (106,53%)
Sum egenkapital (28,95%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aneste Holding AS 100,00% - -
 
Aneste Drift AS 100,00% 1 715 861 99,19%
Aneweb Management AS 100,00% 3 -
Wemarketing AS 10,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 861
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aneste Holding AS 2 009 71,12% - 2 009 71,12%
 
Aneste Drift AS 2 040 44,52% 1 715 325 11,34%
Aneweb Management AS 21 100,00% 3 18 100,00%
Wemarketing AS
 
TOTALT: Alle selskap 4 070 54,79% 1 718 2 352 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aneste Holding AS 2 009 - 2 009
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 009
 
  -30,00% 2 009
 
  -50,00% 2 009
 
  -70,00% 2 009
 
  -100,00% 2 009

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201820172016201520142013
Driftsinntekter002091.581794260
- NEG -100,0 %NEG -86,8 %POS 99,1 %POS 205,4 % -
 
Bruttomargin001931.138753237
- NEG -100,0 %NEG -83,0 %POS 51,1 %POS 217,7 % -
 
EBITDA resultat-55-55101855563190
- NEG -154,5 %NEG -88,2 %POS 51,9 %POS 196,3 % -
 
Driftsresultat-59-6789782526190
POS 11,9 %NEG -175,3 %NEG -88,6 %POS 48,7 %POS 176,8 % -
 
Kontantstrøm-271-216-4795764640
NEG -25,5 %POS 54,9 %NEG -183,2 %POS 24,1 % - -
 
Kassebeholdning135336527212310200
NEG -59,8 %NEG -36,2 %POS 148,6 %NEG -31,6 %POS 55,0 % -
 
Sum egenkapital80059571464627167
POS 34,5 %NEG -16,7 %POS 10,5 %POS 138,4 %POS 304,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld25395351130
POS 35,9 %POS 26,4 %NEG -3,9 %NEG -292,3 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.