Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 249 467 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
81 200 959 630 233 137 1 843 500 3 132 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (31,94%) Sum egenkapital (-26,36%)
Resultat før skatt (37,79%)
Driftsresultat (35,68%)
Kontantstrøm fra drift (9,46%)
Kassebeholdning (28,31%)
Driftsinntekter (11,78%)
Bruttomargin (13,18%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Angryfood AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Angryfood AS 1 106 9,21% - 1 106 9,21%
 
TOTALT: Alle selskap 1 106 9,21% - 1 106 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Angryfood AS 1 106 - 1 106
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 106
 
  -30,00% 1 106
 
  -50,00% 1 106
 
  -70,00% 1 106
 
  -100,00% 1 106

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015
Driftsinntekter17.19114.78312.6242.164
POS 16,3 %POS 17,1 %POS 483,4 % -
 
Bruttomargin12.34110.4188.9571.538
POS 18,5 %POS 16,3 %POS 482,4 % -
 
EBITDA resultat3.2312.5151.977383
POS 28,5 %POS 27,2 %POS 416,2 % -
 
Driftsresultat2.7452.0601.528317
POS 33,3 %POS 34,8 %POS 382,0 % -
 
Kontantstrøm9152.0049270
NEG -54,3 %POS 116,2 % - -
 
Kassebeholdning5.1024.9203.7113.691
POS 3,7 %POS 32,6 %POS 0,5 % -
 
Sum egenkapital1.0651.0751.5141.274
NEG -0,9 %NEG -29,0 %POS 18,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.6883.2253.7423.725
POS 16,7 %POS 13,8 %NEG -0,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.