Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 841 929 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
59 600 388 438 73 890 1 164 000 156 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (13,50%) EBITDA (-49,82%)
Resultat før skatt (-51,47%)
Driftsresultat (-52,22%)
Kontantstrøm fra drift (-40,47%)
Kassebeholdning (-6,90%)
Driftsinntekter (-44,95%)
Bruttomargin (-41,82%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Angstistrøget AS 100,00% 12 8 50,00%
 
Little Big Music AS 5,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   12 8 50,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Angstistrøget AS 6 407 82,67% 12 6 395 82,64%
 
Little Big Music AS
 
TOTALT: Alle selskap 6 407 82,67% 12 6 395 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Angstistrøget AS 6 407 12 6 395
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
12 -10,00% 6 406
 
  -30,00% 6 403
 
  -50,00% 6 401
 
  -70,00% 6 399
 
  -100,00% 6 395

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015201420132012
Driftsinntekter16.38515.90915.46914.28510.7164.0600
POS 3,0 %POS 2,8 %POS 8,3 %POS 33,3 %POS 163,9 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin10.80910.51510.1299.1277.1642.6920
POS 2,8 %POS 3,8 %POS 11,0 %POS 27,4 %POS 166,1 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat2.8522.5902.3622.4451.613605-6
POS 10,1 %POS 9,7 %NEG -3,4 %POS 51,6 %POS 166,6 %POS 10 183,3 % -
 
Driftsresultat2.7832.5352.3072.3901.584597-6
POS 9,8 %POS 9,9 %NEG -3,5 %POS 50,9 %POS 165,3 %POS 10 050,0 % -
 
Kontantstrøm1.8451.9281.2941.8792.1591.1700
NEG -4,3 %POS 49,0 %NEG -31,1 %NEG -13,0 %POS 84,5 % - -
 
Kassebeholdning5.0253.8862.2892.5832.3161.01022
POS 29,3 %POS 69,8 %NEG -11,4 %POS 11,5 %POS 129,3 %POS 4 490,9 % -
 
Sum egenkapital4.4503.2641.9981.1371.59544815
POS 36,3 %POS 63,4 %POS 75,7 %NEG -28,7 %POS 256,0 %POS 2 886,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000
- - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.