Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 38 633 853 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
6 515 600 3 469 644 496 110 24 059 500 4 093 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (16,36%) Kontantstrøm fra drift (-53,06%)
Resultat før skatt (22,31%) Kassebeholdning (-61,84%)
Driftsresultat (10,65%)
Sum egenkapital (26,00%)
Driftsinntekter (23,80%)
Bruttomargin (33,35%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Anlegg og Marine Service AS 100,00% 410 765 -46,41%
 
Bergen Dieselcontact AS 100,00% 362 339 6,78%
 
TOTALT: Alle selskap   410 1 104 -62,86%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Anlegg og Marine Service AS 24 499 49,63% 410 24 089 49,21%
 
Bergen Dieselcontact AS 2 601 85,47% 362 2 239 83,51%
 
TOTALT: Alle selskap 27 100 51,71% 772 26 328 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Anlegg og Marine Service AS 24 499 410 24 089
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
410 -10,00% 24 458
 
  -30,00% 24 376
 
  -50,00% 24 294
 
  -70,00% 24 212
 
  -100,00% 24 089

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter50.86940.07840.38761.03467.84477.00762.39757.213
POS 26,9 %NEG -0,8 %NEG -33,8 %NEG -10,0 %NEG -11,9 %POS 23,4 %POS 9,1 % -
 
Bruttomargin27.44720.41218.62131.87335.96547.22133.91927.864
POS 34,5 %POS 9,6 %NEG -41,6 %NEG -11,4 %NEG -23,8 %POS 39,2 %POS 21,7 % -
 
EBITDA resultat5.338-1.302-2.2273.9275.37214.8417.8833.255
POS 510,0 %POS 41,5 %NEG -156,7 %NEG -26,9 %NEG -63,8 %POS 88,3 %POS 142,2 % -
 
Driftsresultat4.392-2.573-3.5932.3503.69613.0326.2321.605
POS 270,7 %POS 28,4 %NEG -252,9 %NEG -36,4 %NEG -71,6 %POS 109,1 %POS 288,3 % -
 
Kontantstrøm-7101.8491.1431.309-2.8716.1947.3790
NEG -138,4 %POS 61,8 %NEG -12,7 %POS 145,6 %NEG -146,4 %NEG -16,1 % - -
 
Kassebeholdning1.4817456701.9119513.5211.025870
POS 98,8 %POS 11,2 %NEG -64,9 %POS 100,9 %NEG -73,0 %POS 243,5 %POS 17,8 % -
 
Sum egenkapital21.44118.14618.31725.09723.58722.40316.0196.090
POS 18,2 %NEG -0,9 %NEG -27,0 %POS 6,4 %POS 5,3 %POS 39,9 %POS 163,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld000429423.3485.51815.330
- - POS 100,0 %POS 95,5 %POS 71,9 %POS 39,3 %POS 64,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.