Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 26 858 482 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
4 458 400 2 802 699 341 384 16 967 000 2 289 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (15,44%) Sum egenkapital (-9,31%)
Resultat før skatt (168,85%)
Driftsresultat (19,76%)
Kontantstrøm fra drift (618,17%)
Kassebeholdning (119,58%)
Driftsinntekter (34,07%)
Bruttomargin (17,19%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Anlegg og Marine Service AS 100,00% 765 469 63,11%
 
Bergen Dieselcontact AS 100,00% 339 567 -40,21%
Anlegg og Marine Service AS 1,08% 765 469 63,11%
 
TOTALT: Alle selskap   765 1 041 -26,52%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Anlegg og Marine Service AS 19 444 52,29% 765 18 679 51,29%
 
Bergen Dieselcontact AS 1 235 14,12% 339 896 10,66%
Anlegg og Marine Service AS 19 444 52,29% 765 18 679 51,29%
 
TOTALT: Alle selskap 40 123 48,27% 1 869 38 254 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Anlegg og Marine Service AS 19 444 765 18 679
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
765 -10,00% 19 368
 
  -30,00% 19 215
 
  -50,00% 19 062
 
  -70,00% 18 909
 
  -100,00% 18 679

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter40.07840.38761.03467.84477.00762.39757.213110.414
NEG -0,8 %NEG -33,8 %NEG -10,0 %NEG -11,9 %POS 23,4 %POS 9,1 %NEG -48,2 % -
 
Bruttomargin20.41218.62131.87335.96547.22133.91927.86446.907
POS 9,6 %NEG -41,6 %NEG -11,4 %NEG -23,8 %POS 39,2 %POS 21,7 %NEG -40,6 % -
 
EBITDA resultat-1.302-2.2273.9275.37214.8417.8833.25517.566
POS 41,5 %NEG -156,7 %NEG -26,9 %NEG -63,8 %POS 88,3 %POS 142,2 %NEG -81,5 % -
 
Driftsresultat-2.573-3.5932.3503.69613.0326.2321.60516.269
POS 28,4 %NEG -252,9 %NEG -36,4 %NEG -71,6 %POS 109,1 %POS 288,3 %NEG -90,1 % -
 
Kontantstrøm1.8491.1431.309-2.8716.1947.379-22.0500
POS 61,8 %NEG -12,7 %POS 145,6 %NEG -146,4 %NEG -16,1 %POS 133,5 % - -
 
Kassebeholdning7456701.9119513.5211.0258708.195
POS 11,2 %NEG -64,9 %POS 100,9 %NEG -73,0 %POS 243,5 %POS 17,8 %NEG -89,4 % -
 
Sum egenkapital18.14618.31725.09723.58722.40316.0196.0905.918
NEG -0,9 %NEG -27,0 %POS 6,4 %POS 5,3 %POS 39,9 %POS 163,0 %POS 2,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00429423.3485.51815.3303.600
- POS 100,0 %POS 95,5 %POS 71,9 %POS 39,3 %POS 64,0 %NEG -325,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.