Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 9 233 808 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 046 753 278 055 3 843 000 4 066 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (1 762,46%)
Resultat før skatt (693,64%)
Driftsresultat (802,91%)
Kontantstrøm fra drift (574,02%)
Kassebeholdning (10 269,23%)
Sum egenkapital (1 418,47%)
Driftsinntekter (112,75%)
Bruttomargin (139,87%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Anleggsdrift AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Anleggsdrift AS 4 997 48,13% - 4 997 48,13%
 
TOTALT: Alle selskap 4 997 48,13% - 4 997 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Anleggsdrift AS 4 997 - 4 997
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 4 997
 
  -30,00% 4 997
 
  -50,00% 4 997
 
  -70,00% 4 997
 
  -100,00% 4 997

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter12.4529.0687.8115.62617.19611.0021.201901
POS 37,3 %POS 16,1 %POS 38,8 %NEG -67,3 %POS 56,3 %POS 816,1 %POS 33,3 % -
 
Bruttomargin8.1026.3675.4853.86310.2115.125741586
POS 27,2 %POS 16,1 %POS 42,0 %NEG -62,2 %POS 99,2 %POS 591,6 %POS 26,5 % -
 
EBITDA resultat1.6631.356927-4642.3531.69312511
POS 22,6 %POS 46,3 %POS 299,8 %NEG -119,7 %POS 39,0 %POS 1 254,4 %POS 1 036,4 % -
 
Driftsresultat998670353-1.0581.8091.48179-68
POS 49,0 %POS 89,8 %POS 133,4 %NEG -158,5 %POS 22,1 %POS 1 774,7 %POS 216,2 % -
 
Kontantstrøm1.762169893-1.5141.0802.885680
POS 942,6 %NEG -81,1 %POS 159,0 %NEG -240,2 %NEG -62,6 %POS 4 142,6 % - -
 
Kassebeholdning93640165111.2146044
POS 45,3 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -96,9 %NEG -57,9 %POS 1 923,3 %POS 36,4 % -
 
Sum egenkapital787183-276-414548612365290
POS 330,1 %POS 166,3 %POS 33,3 %NEG -175,5 %NEG -10,5 %POS 67,7 %POS 25,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld4095514897791.2709682774
POS 25,8 %NEG -12,7 %POS 37,2 %POS 38,7 %NEG -31,2 %NEG -3 485,2 %POS 63,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.