Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 481 663 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
28 800 83 712 13 151 204 000 152 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (16,50%) EBITDA (-19,35%)
Sum egenkapital (55,93%) Resultat før skatt (-17,83%)
Driftsresultat (-18,35%)
Kontantstrøm fra drift (-54,45%)
Driftsinntekter (-22,04%)
Bruttomargin (-27,36%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Anleggsgartner Sauli AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Anleggsgartner Sauli AS 460 41,78% - 460 41,78%
 
TOTALT: Alle selskap 460 41,78% - 460 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Anleggsgartner Sauli AS 460 - 460
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 460
 
  -30,00% 460
 
  -50,00% 460
 
  -70,00% 460
 
  -100,00% 460

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201820172016201520142013
Driftsinntekter1.8592.2922.1122.1872.1002.153
NEG -18,9 %POS 8,5 %NEG -3,4 %POS 4,1 %NEG -2,5 % -
 
Bruttomargin1.5071.7111.5111.5261.5951.532
NEG -11,9 %POS 13,2 %NEG -1,0 %NEG -4,3 %POS 4,1 % -
 
EBITDA resultat-41-22-76195118108
NEG -86,4 %POS 71,1 %NEG -139,0 %POS 65,3 %POS 9,3 % -
 
Driftsresultat-124-22-76195118108
NEG -463,6 %POS 71,1 %NEG -139,0 %POS 65,3 %POS 9,3 % -
 
Kontantstrøm87-59-55196-1600
POS 247,5 %NEG -7,3 %NEG -128,1 %POS 222,5 % - -
 
Kassebeholdning278244303305127288
POS 13,9 %NEG -19,5 %NEG -0,7 %POS 140,2 %NEG -55,9 % -
 
Sum egenkapital46167190266124111
NEG -72,5 %NEG -12,1 %NEG -28,6 %POS 114,5 %POS 11,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld29400000
POS 0,0 % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.