Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 10 506 774 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 138 041 4 233 9 842 500 522 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (5,39%) EBITDA (-45,36%)
Resultat før skatt (-32,02%)
Driftsresultat (-61,84%)
Kontantstrøm fra drift (-5,46%)
Kassebeholdning (-50,49%)
Driftsinntekter (-34,54%)
Bruttomargin (-34,54%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Anleggsmaskin AS 100,00% - -
 
Rombak Pukkverk Narvik AS 100,00% 382 176 117,05%
 
TOTALT: Alle selskap   - 176
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Anleggsmaskin AS 19 626 87,02% - 19 626 87,02%
 
Rombak Pukkverk Narvik AS 62 068 78,08% 382 61 686 77,98%
 
TOTALT: Alle selskap 81 694 80,06% 382 81 312 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Anleggsmaskin AS 19 626 - 19 626
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 19 626
 
  -30,00% 19 626
 
  -50,00% 19 626
 
  -70,00% 19 626
 
  -100,00% 19 626

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter3.35913.59912.71722.90818.09116.65110.8178.639
NEG -75,3 %POS 6,9 %NEG -44,5 %POS 26,6 %POS 8,6 %POS 53,9 %POS 25,2 % -
 
Bruttomargin3.35913.58512.75722.04118.09116.64110.8178.327
NEG -75,3 %POS 6,5 %NEG -42,1 %POS 21,8 %POS 8,7 %POS 53,8 %POS 29,9 % -
 
EBITDA resultat-4489.5672.1514.2684.6715.7963.1502.617
NEG -104,7 %POS 344,8 %NEG -49,6 %NEG -8,6 %NEG -19,4 %POS 84,0 %POS 20,4 % -
 
Driftsresultat-8289.1155282.8093.3174.5912.280846
NEG -109,1 %POS 1 626,3 %NEG -81,2 %NEG -15,3 %NEG -27,7 %POS 101,4 %POS 169,5 % -
 
Kontantstrøm1.7064.8359961.5985.7805.2222.7590
NEG -64,7 %POS 385,4 %NEG -37,7 %NEG -72,4 %POS 10,7 %POS 89,3 % - -
 
Kassebeholdning9.91112.8938.4507.3739.1849.7049.13311.504
NEG -23,1 %POS 52,6 %POS 14,6 %NEG -19,7 %NEG -5,4 %POS 6,3 %NEG -20,6 % -
 
Sum egenkapital22.25619.34419.46920.71918.46921.93319.05418.575
POS 15,1 %NEG -0,6 %NEG -6,0 %POS 12,2 %NEG -15,8 %POS 15,1 %POS 2,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.7862.2719259838839151.0671.242
POS 21,4 %NEG -145,5 %POS 5,9 %NEG -11,3 %POS 3,5 %POS 14,2 %POS 14,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.