Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 601 507 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 154 644 30 863 345 000 71 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-52,74%)
Resultat før skatt (-58,36%)
Driftsresultat (-58,61%)
Kontantstrøm fra drift (-290,89%)
Kassebeholdning (-34,06%)
Sum egenkapital (-29,82%)
Driftsinntekter (-27,88%)
Bruttomargin (-30,58%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Anleggspesialisten AS 100,00% 67 38 76,32%
 
TOTALT: Alle selskap   67 38 76,32%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Anleggspesialisten AS 692 27,36% 67 625 25,39%
 
TOTALT: Alle selskap 692 27,36% 67 625 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Anleggspesialisten AS 692 67 625
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
67 -10,00% 685
 
  -30,00% 672
 
  -50,00% 659
 
  -70,00% 645
 
  -100,00% 625

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter4.9865.1624.2943.6115.7934.5655.0023.852
NEG -3,4 %POS 20,2 %POS 18,9 %NEG -37,7 %POS 26,9 %NEG -8,7 %POS 29,9 % -
 
Bruttomargin4.4704.5763.8403.5064.5523.9853.9873.250
NEG -2,3 %POS 19,2 %POS 9,5 %NEG -23,0 %POS 14,2 %NEG -0,1 %POS 22,7 % -
 
EBITDA resultat2.3162.1101.5159751.8281.1361.3181.093
POS 9,8 %POS 39,3 %POS 55,4 %NEG -46,7 %POS 60,9 %NEG -13,8 %POS 20,6 % -
 
Driftsresultat2.0951.8551.1565791.444755967916
POS 12,9 %POS 60,5 %POS 99,7 %NEG -59,9 %POS 91,3 %NEG -21,9 %POS 5,6 % -
 
Kontantstrøm4841.1536001108587199770
NEG -58,0 %POS 92,2 %POS 445,5 %NEG -87,2 %POS 19,3 %NEG -26,4 % - -
 
Kassebeholdning2.5642.3171.4981.0411.2561.004872632
POS 10,7 %POS 54,7 %POS 43,9 %NEG -17,1 %POS 25,1 %POS 15,1 %POS 38,0 % -
 
Sum egenkapital8077065887961.009808739495
POS 14,3 %POS 20,1 %NEG -26,1 %NEG -21,1 %POS 24,9 %POS 9,3 %POS 49,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld2043783783.3291.1841.6091.9831.980
POS 46,0 % - POS 88,6 %NEG -181,2 %POS 26,4 %POS 18,9 %NEG -0,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.