Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 471 822 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 822 1 471 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (59,86%) EBITDA (-82,35%)
Driftsresultat (-82,35%)
Kontantstrøm fra drift (-183,62%)
Kassebeholdning (-90,32%)
Sum egenkapital (-0,55%)
Driftsinntekter (-100,00%)
Bruttomargin (-100,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Anlera Holding AS 100,00% - -
 
Forsøkslia AS 5,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Anlera Holding AS 6 856 99,96% - 6 856 99,96%
 
Forsøkslia AS -2 629 -18,93% - -2 629 -18,93%
 
TOTALT: Alle selskap 4 227 20,38% - 4 227 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Anlera Holding AS 6 856 - 6 856
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 6 856
 
  -30,00% 6 856
 
  -50,00% 6 856
 
  -70,00% 6 856
 
  -100,00% 6 856

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-17-17-16-16-5-6-23-9
- NEG -6,3 % - NEG -220,0 %POS 16,7 %POS 73,9 %NEG -155,6 % -
 
Driftsresultat-17-17-16-16-5-6-23-9
- NEG -6,3 % - NEG -220,0 %POS 16,7 %POS 73,9 %NEG -155,6 % -
 
Kontantstrøm24529-461-1.1391.32843-270
POS 744,8 %POS 106,3 %POS 59,5 %NEG -185,8 %POS 2 988,4 %POS 259,3 % - -
 
Kassebeholdning359114845451.684356312323
POS 214,9 %POS 35,7 %NEG -84,6 %NEG -67,6 %POS 373,0 %POS 14,1 %NEG -3,4 % -
 
Sum egenkapital6.6056.3606.3256.3085.8795.2925.2895.302
POS 3,9 %POS 0,6 %POS 0,3 %POS 7,3 %POS 11,1 %POS 0,1 %NEG -0,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.