Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 132 967 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
25 200 33 904 9 863 57 000 7 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (33,71%) EBITDA (-306,25%)
Bruttomargin (37,21%) Resultat før skatt (-180,00%)
Driftsresultat (-306,25%)
Kontantstrøm fra drift (-671,43%)
Kassebeholdning (-13,86%)
Sum egenkapital (-221,74%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Annas Frisørsalong AS 100,00% 28 7 300,00%
 
TOTALT: Alle selskap   28 7 300,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Annas Frisørsalong AS -51 -25,37% 28 -79 -45,66%
 
TOTALT: Alle selskap -51 -25,37% 28 -79 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Annas Frisørsalong AS -51 28 -79
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
28 -10,00% -54
 
  -30,00% -59
 
  -50,00% -65
 
  -70,00% -71
 
  -100,00% -79

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201820172016
Driftsinntekter672695543
NEG -3,3 %POS 28,0 % -
 
Bruttomargin565591444
NEG -4,4 %POS 33,1 % -
 
EBITDA resultat195768
NEG -66,7 %NEG -16,2 % -
 
Driftsresultat-132546
NEG -152,0 %NEG -45,7 % -
 
Kontantstrøm6540
NEG -88,9 % - -
 
Kassebeholdning168215225
NEG -21,9 %NEG -4,4 % -
 
Sum egenkapital436049
NEG -28,3 %POS 22,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld147210269
POS 30,0 %POS 21,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.