Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 20 651 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 164 986 19 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (700,00%) EBITDA (-18,18%)
Kassebeholdning (202,56%) Resultat før skatt (-44,44%)
Driftsresultat (-18,18%)
Sum egenkapital (-25,00%)
Driftsinntekter (-55,56%)
Bruttomargin (-55,56%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Anni Logistikk AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Anni Logistikk AS 42 26,75% - 42 26,75%
 
TOTALT: Alle selskap 42 26,75% - 42 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Anni Logistikk AS 42 - 42
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 42
 
  -30,00% 42
 
  -50,00% 42
 
  -70,00% 42
 
  -100,00% 42

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter6549455485421.0941.9131.772
POS 32,7 %POS 8,9 %NEG -91,8 %POS 1,1 %NEG -50,5 %NEG -42,8 %POS 8,0 % -
 
Bruttomargin2845395485421.1541.7331.567
NEG -37,8 %POS 15,4 %NEG -92,9 %POS 1,1 %NEG -53,0 %NEG -33,4 %POS 10,6 % -
 
EBITDA resultat-33-73-1042364817165118
POS 54,8 %POS 29,8 %NEG -144,1 %POS 391,7 %POS 182,4 %NEG -89,7 %POS 39,8 % -
 
Driftsresultat-33-115-185151-25-50131118
POS 71,3 %POS 37,8 %NEG -222,5 %POS 704,0 %POS 50,0 %NEG -138,2 %POS 11,0 % -
 
Kontantstrøm-5-93-90287-60-1671940
POS 94,6 %NEG -3,3 %NEG -131,4 %POS 578,3 %POS 64,1 %NEG -186,1 % - -
 
Kassebeholdning49928940464583136
POS 444,4 %NEG -96,9 %NEG -28,5 %POS 6 633,3 %NEG -86,7 %NEG -45,8 %NEG -39,0 % -
 
Sum egenkapital6590198344213238274178
NEG -27,8 %NEG -54,5 %NEG -42,4 %POS 61,5 %NEG -10,5 %NEG -13,1 %POS 53,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld10257243295164143870
NEG -78,9 %POS 76,5 %POS 17,6 %NEG -79,9 %NEG -14,7 %NEG -64,4 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.