Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 774 181 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
970 400 349 233 59 548 1 311 000 84 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (132,38%) Driftsinntekter (-2,97%)
Resultat før skatt (950,00%)
Driftsresultat (541,76%)
Kontantstrøm fra drift (59,17%)
Kassebeholdning (63,22%)
Sum egenkapital (28,33%)
Bruttomargin (2,35%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ann Kathrins Motebutikk AS 100,00% 58 51 13,73%
 
TOTALT: Alle selskap   58 51 13,73%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ann Kathrins Motebutikk AS 2 002 49,91% 58 1 944 49,18%
 
TOTALT: Alle selskap 2 002 49,91% 58 1 944 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ann Kathrins Motebutikk AS 2 002 58 1 944
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
58 -10,00% 1 996
 
  -30,00% 1 985
 
  -50,00% 1 973
 
  -70,00% 1 961
 
  -100,00% 1 944

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter9.3099.3939.8438.2285.9536.4587.3298.165
NEG -0,9 %NEG -4,6 %POS 19,6 %POS 38,2 %NEG -7,8 %NEG -11,9 %NEG -10,2 % -
 
Bruttomargin4.6174.5454.7323.9712.9233.0023.3433.600
POS 1,6 %NEG -4,0 %POS 19,2 %POS 35,9 %NEG -2,6 %NEG -10,2 %NEG -7,1 % -
 
EBITDA resultat6039591.204614186143241-49
NEG -37,1 %NEG -20,3 %POS 96,1 %POS 230,1 %POS 30,1 %NEG -40,7 %POS 591,8 % -
 
Driftsresultat39071996748211477178-163
NEG -45,8 %NEG -25,6 %POS 100,6 %POS 322,8 %POS 48,1 %NEG -56,7 %POS 209,2 % -
 
Kontantstrøm39599390148204891260
NEG -60,2 %POS 1 003,3 %NEG -39,2 %NEG -27,5 %POS 129,2 %NEG -29,4 % - -
 
Kassebeholdning41092824214787518678
NEG -55,8 %POS 283,5 %POS 64,6 %POS 69,0 %POS 70,6 %NEG -40,7 %POS 10,3 % -
 
Sum egenkapital1.5182.0951.593938-276-228-164-167
NEG -27,5 %POS 31,5 %POS 69,8 %POS 439,9 %NEG -21,1 %NEG -39,0 %POS 1,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld13101266177266434378480
POS 87,1 %POS 62,0 %NEG -50,3 %POS 33,5 %POS 38,7 %NEG -14,8 %POS 21,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.