Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 11 138 308 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 55 808 11 082 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (54,57%) Kontantstrøm fra drift (-7,85%)
Resultat før skatt (8,70%) Kassebeholdning (-100,00%)
Driftsresultat (29,73%) Sum egenkapital (-52,46%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (37,23%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Annulus Intervention System AS 100,00% 19 315 21 863 -11,65%
 
TOTALT: Alle selskap   19 315 21 863 -11,65%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Annulus Intervention System AS -16 998 -76,69% 19 315 -36 313 -1 274,59%
 
TOTALT: Alle selskap -16 998 -76,69% 19 315 -36 313 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Annulus Intervention System AS -16 998 19 315 -36 313
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
19 315 -10,00% -18 930
 
  -30,00% -22 793
 
  -50,00% -26 656
 
  -70,00% -30 519
 
  -100,00% -36 313

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201920182017
Driftsinntekter3681480
POS 148,6 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin3681480
POS 148,6 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat-4.130-253-298
NEG -1 532,4 %POS 15,1 % -
 
Driftsresultat-5.135-328-350
NEG -1 465,5 %POS 6,3 % -
 
Kontantstrøm3.6273.9760
NEG -8,8 % - -
 
Kassebeholdning58897
NEG -34,8 %POS 1 171,4 % -
 
Sum egenkapital-5.5923030
NEG -18 740,0 % - -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.