Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 055 288 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 288 1 055 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (20,00%) EBITDA (-83,33%)
Kontantstrøm fra drift (83,33%) Driftsresultat (-83,33%)
Kassebeholdning (41,18%)
Sum egenkapital (0,42%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ansa Holding AS 100,00% - -
 
Finansgruppen Eiendom AS 6,37% 192 1 712 -88,79%
 
TOTALT: Alle selskap   - 109
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ansa Holding AS 2 131 99,86% - 2 131 99,86%
 
Finansgruppen Eiendom AS 107 966 53,19% 192 107 774 53,14%
 
TOTALT: Alle selskap 110 097 53,67% 192 109 905 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ansa Holding AS 2 131 - 2 131
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 131
 
  -30,00% 2 131
 
  -50,00% 2 131
 
  -70,00% 2 131
 
  -100,00% 2 131

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013
Driftsinntekter00000
- - - - -
 
Bruttomargin00000
- - - - -
 
EBITDA resultat-6-8-7-7-6
POS 25,0 %NEG -14,3 % - NEG -16,7 % -
 
Driftsresultat-6-8-7-7-6
POS 25,0 %NEG -14,3 % - NEG -16,7 % -
 
Kontantstrøm1178-8540
POS 57,1 %NEG -12,5 %POS 100,9 % - -
 
Kassebeholdning1017111724
NEG -41,2 %POS 54,5 %NEG -35,3 %NEG -29,2 % -
 
Sum egenkapital2.1142.1072.1022.09424
POS 0,3 %POS 0,2 %POS 0,4 %POS 8 625,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.