Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 947 747 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 104 671 12 575 3 830 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (50,71%) Kontantstrøm fra drift (-4,54%)
Resultat før skatt (66,47%) Sum egenkapital (-3,11%)
Driftsresultat (71,95%) Driftsinntekter (-0,86%)
Kassebeholdning (84,78%) Bruttomargin (-0,86%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
ANS Normaskin 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
ANS Normaskin 6 700 84,64% - 6 700 84,64%
 
TOTALT: Alle selskap 6 700 84,64% - 6 700 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
ANS Normaskin 6 700 - 6 700
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 6 700
 
  -30,00% 6 700
 
  -50,00% 6 700
 
  -70,00% 6 700
 
  -100,00% 6 700

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter3.3622.1822.3223.2552.9291.6841.2191.111
POS 54,1 %NEG -6,0 %NEG -28,7 %POS 11,1 %POS 73,9 %POS 38,1 %POS 9,7 % -
 
Bruttomargin3.3462.1822.3223.2552.9291.6841.2191.111
POS 53,3 %NEG -6,0 %NEG -28,7 %POS 11,1 %POS 73,9 %POS 38,1 %POS 9,7 % -
 
EBITDA resultat1.4311.5161.8452.9322.580307227554
NEG -5,6 %NEG -17,8 %NEG -37,1 %POS 13,6 %POS 740,4 %POS 35,2 %NEG -59,0 % -
 
Driftsresultat9921.0771.4062.4932.141-132-212115
NEG -7,9 %NEG -23,4 %NEG -43,6 %POS 16,4 %POS 1 722,0 %POS 37,7 %NEG -284,3 % -
 
Kontantstrøm1.7681.6901.6342.7082.63952-60
POS 4,6 %POS 3,4 %NEG -39,7 %POS 2,6 %POS 4 975,0 %POS 966,7 % - -
 
Kassebeholdning4861416035106
POS 48 500,0 %NEG -75,0 %NEG -97,5 %POS 5 233,3 %NEG -94,1 %POS 0,0 %NEG -100,0 % -
 
Sum egenkapital8.38317.42716.42015.02612.54110.41110.60210.884
NEG -51,9 %POS 6,1 %POS 9,3 %POS 19,8 %POS 20,5 %NEG -1,8 %NEG -2,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.