Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 228 368 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 800 506 178 19 890 659 500 40 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (0,36%) Kontantstrøm fra drift (-12,13%)
Resultat før skatt (0,25%) Kassebeholdning (-9,08%)
Driftsresultat (0,15%) Sum egenkapital (-3,84%)
Driftsinntekter (-2,36%)
Bruttomargin (-0,74%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
ANS Øvern & Dybvig Tømrerlag 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
ANS Øvern & Dybvig Tømrerlag 3 954 78,44% - 3 954 78,44%
 
TOTALT: Alle selskap 3 954 78,44% - 3 954 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
ANS Øvern & Dybvig Tømrerlag 3 954 - 3 954
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 954
 
  -30,00% 3 954
 
  -50,00% 3 954
 
  -70,00% 3 954
 
  -100,00% 3 954

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter12.51212.64911.91012.7408.02511.49310.2219.313
NEG -1,1 %POS 6,2 %NEG -6,5 %POS 58,8 %NEG -30,2 %POS 12,4 %POS 9,7 % -
 
Bruttomargin6.9316.2455.8176.0004.5275.8185.2795.468
POS 11,0 %POS 7,4 %NEG -3,1 %POS 32,5 %NEG -22,2 %POS 10,2 %NEG -3,5 % -
 
EBITDA resultat2.7932.6711.8782.1551.2011.9301.7651.639
POS 4,6 %POS 42,2 %NEG -12,9 %POS 79,4 %NEG -37,8 %POS 9,3 %POS 7,7 % -
 
Driftsresultat2.7882.6661.8742.1551.2011.9301.7651.639
POS 4,6 %POS 42,3 %NEG -13,0 %POS 79,4 %NEG -37,8 %POS 9,3 %POS 7,7 % -
 
Kontantstrøm2.6722.9231.5962.4858812.1721.4040
NEG -8,6 %POS 83,1 %NEG -35,8 %POS 182,1 %NEG -59,4 %POS 54,7 % - -
 
Kassebeholdning3.9263.7722.7593.0941.7962.8212.1582.470
POS 4,1 %POS 36,7 %NEG -10,8 %POS 72,3 %NEG -36,3 %POS 30,7 %NEG -12,6 % -
 
Sum egenkapital4.0763.7932.9973.0031.9982.6652.2032.119
POS 7,5 %POS 26,6 %NEG -0,2 %POS 50,3 %NEG -25,0 %POS 21,0 %POS 4,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.