Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 350 253 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 20 836 8 918 320 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (11,28%) EBITDA (-6,15%)
Sum egenkapital (7,15%) Resultat før skatt (-6,33%)
Driftsinntekter (2,22%) Driftsresultat (-9,18%)
Bruttomargin (2,22%) Kontantstrøm fra drift (-37,12%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
ANS Ole Deviksvei 4 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
ANS Ole Deviksvei 4 3 117 100,00% - 3 117 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 3 117 100,00% - 3 117 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
ANS Ole Deviksvei 4 3 117 - 3 117
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 117
 
  -30,00% 3 117
 
  -50,00% 3 117
 
  -70,00% 3 117
 
  -100,00% 3 117

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter431465505492366243413401
NEG -7,3 %NEG -7,9 %POS 2,6 %POS 34,4 %POS 50,6 %NEG -41,2 %POS 3,0 % -
 
Bruttomargin431465505492366243413401
NEG -7,3 %NEG -7,9 %POS 2,6 %POS 34,4 %POS 50,6 %NEG -41,2 %POS 3,0 % -
 
EBITDA resultat302362378323164-30280254
NEG -16,6 %NEG -4,2 %POS 17,0 %POS 97,0 %POS 646,7 %NEG -110,7 %POS 10,2 % -
 
Driftsresultat20026027622162-132178152
NEG -23,1 %NEG -5,8 %POS 24,9 %POS 256,5 %POS 147,0 %NEG -174,2 %POS 17,1 % -
 
Kontantstrøm2603824904583663960
NEG -31,9 %NEG -22,0 %POS 7,0 %POS 1 172,2 %POS 500,0 %NEG -98,5 % - -
 
Kassebeholdning1.9261.7391.4531.8301.5611.3701.3331.040
POS 10,8 %POS 19,7 %NEG -20,6 %POS 17,2 %POS 13,9 %POS 2,8 %POS 28,2 % -
 
Sum egenkapital2.6882.4742.1942.6822.4172.3162.4112.204
POS 8,6 %POS 12,8 %NEG -18,2 %POS 11,0 %POS 4,4 %NEG -3,9 %POS 9,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.