Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 140 125 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 9 555 2 070 128 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A Nyheim AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A Nyheim AS -158 -56,63% - -158 -56,63%
 
TOTALT: Alle selskap -158 -56,63% - -158 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A Nyheim AS -158 - -158
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -158
 
  -30,00% -158
 
  -50,00% -158
 
  -70,00% -158
 
  -100,00% -158

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter3.9253.6542.1888062.1763.3262.0345.408
POS 7,4 %POS 67,0 %POS 171,5 %NEG -63,0 %NEG -34,6 %POS 63,5 %NEG -62,4 % -
 
Bruttomargin4601483762056872675811.750
POS 210,8 %NEG -60,6 %POS 83,4 %NEG -70,2 %POS 157,3 %NEG -54,0 %NEG -66,8 % -
 
EBITDA resultat91-11771-54183-292-151252
POS 177,8 %NEG -264,8 %POS 231,5 %NEG -129,5 %POS 162,7 %NEG -93,4 %NEG -159,9 % -
 
Driftsresultat91-13167-59177-292-151252
POS 169,5 %NEG -295,5 %POS 213,6 %NEG -133,3 %POS 160,6 %NEG -93,4 %NEG -159,9 % -
 
Kontantstrøm15-208264-68238-141810
POS 107,2 %NEG -178,8 %POS 488,2 %NEG -128,6 %POS 268,8 %NEG -274,1 % - -
 
Kassebeholdning2222074141512191012826
POS 7,2 %NEG -50,0 %POS 174,2 %NEG -31,1 %POS 2 090,0 %NEG -92,2 %POS 392,3 % -
 
Sum egenkapital-87-178-49-122-73-273-1156
POS 51,1 %NEG -263,3 %POS 59,8 %NEG -67,1 %POS 73,3 %NEG -27 200,0 %NEG -100,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.