Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 104 452 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 3 452 101 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A Nyheim AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A Nyheim AS -244 -114,55% - -244 -114,55%
 
TOTALT: Alle selskap -244 -114,55% - -244 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A Nyheim AS -244 - -244
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -244
 
  -30,00% -244
 
  -50,00% -244
 
  -70,00% -244
 
  -100,00% -244

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.7643.9253.6542.1888062.1763.3262.034
NEG -55,1 %POS 7,4 %POS 67,0 %POS 171,5 %NEG -63,0 %NEG -34,6 %POS 63,5 % -
 
Bruttomargin176460148376205687267581
NEG -61,7 %POS 210,8 %NEG -60,6 %POS 83,4 %NEG -70,2 %POS 157,3 %NEG -54,0 % -
 
EBITDA resultat2591-11771-54183-292-151
NEG -72,5 %POS 177,8 %NEG -264,8 %POS 231,5 %NEG -129,5 %POS 162,7 %NEG -93,4 % -
 
Driftsresultat2591-13167-59177-292-151
NEG -72,5 %POS 169,5 %NEG -295,5 %POS 213,6 %NEG -133,3 %POS 160,6 %NEG -93,4 % -
 
Kontantstrøm-14315-208264-68238-1410
NEG -1 053,3 %POS 107,2 %NEG -178,8 %POS 488,2 %NEG -128,6 %POS 268,8 % - -
 
Kassebeholdning7922220741415121910128
NEG -64,4 %POS 7,2 %NEG -50,0 %POS 174,2 %NEG -31,1 %POS 2 090,0 %NEG -92,2 % -
 
Sum egenkapital-62-87-178-49-122-73-273-1
POS 28,7 %POS 51,1 %NEG -263,3 %POS 59,8 %NEG -67,1 %POS 73,3 %NEG -27 200,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.