Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 238 275 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
771 200 1 173 781 77 795 6 215 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (9,05%) EBITDA (-3,56%)
Driftsresultat (16,51%) Driftsinntekter (-6,94%)
Kontantstrøm fra drift (180,46%) Bruttomargin (-1,14%)
Kassebeholdning (128,55%)
Sum egenkapital (0,19%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A O Bakke Sag & Høvleri AS 100,00% - -
 
Byggfag AS 2,85% 100 23 334,78%
 
TOTALT: Alle selskap   - 1 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A O Bakke Sag & Høvleri AS 5 816 42,24% - 5 816 42,24%
 
Byggfag AS 6 192 21,35% 100 6 092 21,08%
 
TOTALT: Alle selskap 12 008 28,08% 100 11 908 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A O Bakke Sag & Høvleri AS 5 816 - 5 816
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 816
 
  -30,00% 5 816
 
  -50,00% 5 816
 
  -70,00% 5 816
 
  -100,00% 5 816

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter32.02223.04220.25616.39915.85012.93811.22510.062
POS 39,0 %POS 13,8 %POS 23,5 %POS 3,5 %POS 22,5 %POS 15,3 %POS 11,6 % -
 
Bruttomargin9.0206.8333.9283.1543.1182.3901.9422.297
POS 32,0 %POS 74,0 %POS 24,5 %POS 1,2 %POS 30,5 %POS 23,1 %NEG -15,5 % -
 
EBITDA resultat4.6222.7381.058241409-68101104
POS 68,8 %POS 158,8 %POS 339,0 %NEG -41,1 %POS 701,5 %NEG -167,3 %NEG -2,9 % -
 
Driftsresultat4.3662.56293099350-117428
POS 70,4 %POS 175,5 %POS 839,4 %NEG -71,7 %POS 399,1 %NEG -378,6 %POS 425,0 % -
 
Kontantstrøm1.5452.55284451136608-1860
NEG -39,5 %POS 202,4 %POS 1 554,9 %NEG -62,5 %NEG -77,6 %POS 426,9 % - -
 
Kassebeholdning1.3396191.046677955797174249
POS 116,3 %NEG -40,8 %POS 54,5 %NEG -29,1 %POS 19,8 %POS 358,0 %NEG -30,1 % -
 
Sum egenkapital5.6522.4521.06538931079262263
POS 130,5 %POS 130,2 %POS 173,8 %POS 25,5 %POS 292,4 %NEG -69,8 %NEG -0,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld0992.1081.8741.8461.7121.6561.547
POS 100,0 %POS 95,3 %NEG -12,5 %NEG -1,5 %NEG -7,8 %NEG -3,4 %NEG -7,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.