Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 287 945 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 945 287 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (11,54%) Kontantstrøm fra drift (-54,29%)
Resultat før skatt (359,09%) Sum egenkapital (-9,83%)
Driftsresultat (11,54%)
Kassebeholdning (22,22%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aok Investment AS 100,00% - -
 
Rich Bar Holding AS 51,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aok Investment AS 908 98,91% - 908 98,91%
 
Rich Bar Holding AS 5 931 73,85% - 5 931 73,85%
 
TOTALT: Alle selskap 6 839 76,42% - 6 839 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aok Investment AS 908 - 908
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 908
 
  -30,00% 908
 
  -50,00% 908
 
  -70,00% 908
 
  -100,00% 908

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014201320122011
Driftsinntekter000000
- - - - - -
 
Bruttomargin000000
- - - - - -
 
EBITDA resultat-31-20-25-13-140
NEG -55,0 %POS 20,0 %NEG -92,3 %POS 7,1 %NEG % -
 
Driftsresultat-31-20-25-13-140
NEG -55,0 %POS 20,0 %NEG -92,3 %POS 7,1 %NEG % -
 
Kontantstrøm1.1011.036146-2.077-490
POS 6,3 %POS 609,6 %POS 107,0 %NEG -4 138,8 % - -
 
Kassebeholdning977435452101
POS 31,1 %POS 111,4 %POS 775,0 %NEG -92,3 %NEG -48,5 % -
 
Sum egenkapital984453231240290111
POS 117,2 %POS 96,1 %NEG -3,8 %NEG -17,2 %POS 161,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld6202.1063.5104.07200
POS 70,6 %POS 40,0 %POS 13,8 %NEG % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.