Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 000 575 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 575 2 000 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (17,65%) Resultat før skatt (-53,42%)
Driftsresultat (17,65%) Kontantstrøm fra drift (-89,16%)
Driftsinntekter (100%) Kassebeholdning (-7,75%)
Bruttomargin (100%) Sum egenkapital (-1,78%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aos Invest AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aos Invest AS 9 528 97,87% - 9 528 97,87%
 
TOTALT: Alle selskap 9 528 97,87% - 9 528 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aos Invest AS 9 528 - 9 528
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 9 528
 
  -30,00% 9 528
 
  -50,00% 9 528
 
  -70,00% 9 528
 
  -100,00% 9 528

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-15-18-30-580000
POS 16,7 %POS 40,0 %POS 48,3 %POS 0,0 % - - - -
 
Driftsresultat-15-18-30-580000
POS 16,7 %POS 40,0 %POS 48,3 %POS 0,0 % - - - -
 
Kontantstrøm-184402349.1341551741160
NEG -560,0 %NEG -82,9 %NEG -97,4 %POS 5 792,9 %NEG -10,9 %POS 50,0 % - -
 
Kassebeholdning6.66110.85610.81910.5851.093935768657
NEG -38,6 %POS 0,3 %POS 2,2 %POS 868,4 %POS 16,9 %POS 21,7 %POS 16,9 % -
 
Sum egenkapital10.14510.76310.74910.7461.4881.4331.2711.112
NEG -5,7 %POS 0,1 %POS 0,0 %POS 622,2 %POS 3,8 %POS 12,7 %POS 14,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.