Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 19 444 836 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 2 836 19 142 000 300 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (765,34%) EBITDA (-81,03%)
Kontantstrøm fra drift (390,14%) Driftsresultat (-81,03%)
Kassebeholdning (2 712,73%)
Sum egenkapital (6,81%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ap Holding AS 100,00% - -
 
Bjørnholtlia Utvikling AS 15,03% 2 289 2 230 2,65%
Site Service AS 60,00% 739 554 33,39%
Site Eiendom II AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 668 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ap Holding AS 33 696 84,60% - 33 696 84,60%
 
Bjørnholtlia Utvikling AS 585 10,23% 2 289 -1 704 -49,72%
Site Service AS 26 343 28,44% 739 25 604 27,87%
Site Eiendom II AS 901 39,96% - 901 39,96%
 
TOTALT: Alle selskap 61 525 43,81% 3 028 58 497 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ap Holding AS 33 696 - 33 696
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 33 696
 
  -30,00% 33 696
 
  -50,00% 33 696
 
  -70,00% 33 696
 
  -100,00% 33 696

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014201320122011
Driftsinntekter000000
- - - - - -
 
Bruttomargin000000
- - - - - -
 
EBITDA resultat-219-91-5.229-99-23-4
NEG -140,7 %POS 98,3 %NEG -5 181,8 %NEG -330,4 %NEG -475,0 % -
 
Driftsresultat-219-91-5.229-99-23-4
NEG -140,7 %POS 98,3 %NEG -5 181,8 %NEG -330,4 %NEG -475,0 % -
 
Kontantstrøm28.232-2.5916.9933.13910
POS 1 189,6 %NEG -137,1 %POS 122,8 %POS 313 800,0 % - -
 
Kassebeholdning519382.002377589
POS 1 265,8 %NEG -98,1 %POS 66 633,3 %NEG -96,1 %NEG -86,9 % -
 
Sum egenkapital31.2143.0753.1503.1752.9805.058
POS 915,1 %NEG -2,4 %NEG -0,8 %POS 6,5 %NEG -41,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.0001.2001.4001.6023.2602.000
POS 16,7 %POS 14,3 %POS 12,6 %POS 50,9 %NEG -63,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.