Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 885 884 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 484 521 273 863 6 993 500 134 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (862,83%) Kontantstrøm fra drift (-11,88%)
Resultat før skatt (263,92%)
Driftsresultat (326,27%)
Kassebeholdning (135,21%)
Sum egenkapital (273,99%)
Driftsinntekter (46,97%)
Bruttomargin (51,24%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Apilar Lager og Logistikksenter AS 100,00% 1 135 1 434 -20,85%
 
TOTALT: Alle selskap   1 135 1 434 -20,85%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Apilar Lager og Logistikksenter AS 2 248 15,38% 1 135 1 113 8,26%
 
TOTALT: Alle selskap 2 248 15,38% 1 135 1 113 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Apilar Lager og Logistikksenter AS 2 248 1 135 1 113
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 135 -10,00% 2 135
 
  -30,00% 1 908
 
  -50,00% 1 681
 
  -70,00% 1 454
 
  -100,00% 1 113

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter8.5227.1327.1487.9029.81211.3768.0156.898
POS 19,5 %NEG -0,2 %NEG -9,5 %NEG -19,5 %NEG -13,7 %POS 41,9 %POS 16,2 % -
 
Bruttomargin8.3876.8787.0277.6269.61611.3397.4145.240
POS 21,9 %NEG -2,1 %NEG -7,9 %NEG -20,7 %NEG -15,2 %POS 52,9 %POS 41,5 % -
 
EBITDA resultat30-928-980-209-472473-246-1.463
POS 103,2 %POS 5,3 %NEG -368,9 %POS 55,7 %NEG -199,8 %POS 292,3 %POS 83,2 % -
 
Driftsresultat-280-1.152-1.195-463-523438-279-1.504
POS 75,7 %POS 3,6 %NEG -158,1 %POS 11,5 %NEG -219,4 %POS 257,0 %POS 81,4 % -
 
Kontantstrøm72-505-111.096372-195-1.8540
POS 114,3 %NEG -4 490,9 %NEG -101,0 %POS 194,6 %POS 290,8 %POS 89,5 % - -
 
Kassebeholdning205979412210816276158
POS 111,3 %POS 3,2 %NEG -23,0 %POS 13,0 %NEG -33,3 %POS 113,2 %NEG -51,9 % -
 
Sum egenkapital-1.342-1.018-168851.297-276-249-240
NEG -31,8 %NEG -6 262,5 %NEG -101,8 %NEG -31,8 %POS 569,9 %NEG -10,8 %NEG -3,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.9551.50792077601.8641.536302
NEG -29,7 %NEG -63,8 %NEG -18,6 %NEG %POS 100,0 %NEG -21,4 %NEG -408,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.