Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 530 952 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 64 315 8 137 291 500 167 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Apm Ventilasjon og Kulde AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Apm Ventilasjon og Kulde AS 1 219 80,78% - 1 219 80,78%
 
TOTALT: Alle selskap 1 219 80,78% - 1 219 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Apm Ventilasjon og Kulde AS 1 219 - 1 219
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 219
 
  -30,00% 1 219
 
  -50,00% 1 219
 
  -70,00% 1 219
 
  -100,00% 1 219

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.0633.0941.3932.0681.8481.3861.8721.705
NEG -33,3 %POS 122,1 %NEG -32,6 %POS 11,9 %POS 33,3 %NEG -26,0 %POS 9,8 % -
 
Bruttomargin1.1631.3211.1341.0721.0369791.086969
NEG -12,0 %POS 16,5 %POS 5,8 %POS 3,5 %POS 5,8 %NEG -9,9 %POS 12,1 % -
 
EBITDA resultat-134751809513220381
NEG -127,7 %NEG -7,8 %NEG -36,3 %NEG -15,8 %NEG -28,0 %NEG -35,0 %POS 150,6 % -
 
Driftsresultat-24442445609917273
NEG -154,5 %POS 83,3 %NEG -46,7 %NEG -25,0 %NEG -39,4 %NEG -42,4 %POS 135,6 % -
 
Kontantstrøm-380392-1001477392220
NEG -196,9 %POS 492,0 %NEG -168,0 %POS 2 000,0 %NEG -82,1 %NEG -82,4 % - -
 
Kassebeholdning7841.4131.0321.120947924877665
NEG -44,5 %POS 36,9 %NEG -7,9 %POS 18,3 %POS 2,5 %POS 5,4 %POS 31,9 % -
 
Sum egenkapital1.1361.1561.1461.1191.0851.031945811
NEG -1,7 %POS 0,9 %POS 2,4 %POS 3,1 %POS 5,2 %POS 9,1 %POS 16,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.