Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 271 271 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 50 730 4 815 215 500 226

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Apm Ventilasjon og Kulde AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Apm Ventilasjon og Kulde AS 1 155 81,11% - 1 155 81,11%
 
TOTALT: Alle selskap 1 155 81,11% - 1 155 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Apm Ventilasjon og Kulde AS 1 155 - 1 155
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 155
 
  -30,00% 1 155
 
  -50,00% 1 155
 
  -70,00% 1 155
 
  -100,00% 1 155

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter3.0941.3932.0681.8481.3861.8721.7051.719
POS 122,1 %NEG -32,6 %POS 11,9 %POS 33,3 %NEG -26,0 %POS 9,8 %NEG -0,8 % -
 
Bruttomargin1.3211.1341.0721.0369791.0869691.063
POS 16,5 %POS 5,8 %POS 3,5 %POS 5,8 %NEG -9,9 %POS 12,1 %NEG -8,8 % -
 
EBITDA resultat4751809513220381239
NEG -7,8 %NEG -36,3 %NEG -15,8 %NEG -28,0 %NEG -35,0 %POS 150,6 %NEG -66,1 % -
 
Driftsresultat442445609917273239
POS 83,3 %NEG -46,7 %NEG -25,0 %NEG -39,4 %NEG -42,4 %POS 135,6 %NEG -69,5 % -
 
Kontantstrøm392-100147739222-310
POS 492,0 %NEG -168,0 %POS 2 000,0 %NEG -82,1 %NEG -82,4 %POS 816,1 % - -
 
Kassebeholdning1.4131.0321.120947924877665786
POS 36,9 %NEG -7,9 %POS 18,3 %POS 2,5 %POS 5,4 %POS 31,9 %NEG -15,4 % -
 
Sum egenkapital1.1561.1461.1191.0851.031945811754
POS 0,9 %POS 2,4 %POS 3,1 %POS 5,2 %POS 9,1 %POS 16,5 %POS 7,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.