Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 108 062 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 42 616 3 945 61 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (43,18%) EBITDA (-59,44%)
Sum egenkapital (3,33%) Resultat før skatt (-62,50%)
Driftsinntekter (21,14%) Driftsresultat (-59,44%)
Bruttomargin (21,14%) Kassebeholdning (-0,42%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Apply IT AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Apply IT AS 31 8,66% - 31 8,66%
 
TOTALT: Alle selskap 31 8,66% - 31 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Apply IT AS 31 - 31
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 31
 
  -30,00% 31
 
  -50,00% 31
 
  -70,00% 31
 
  -100,00% 31

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter9079431.0791.0731.1299561.3211.187
NEG -3,8 %NEG -12,6 %POS 0,6 %NEG -5,0 %POS 18,1 %NEG -27,6 %POS 11,3 % -
 
Bruttomargin9079431.0791.0731.1299561.3211.187
NEG -3,8 %NEG -12,6 %POS 0,6 %NEG -5,0 %POS 18,1 %NEG -27,6 %POS 11,3 % -
 
EBITDA resultat1817813475-20216814
POS 132,1 %NEG -41,8 %POS 78,7 %POS 475,0 %NEG -1 100,0 %NEG -98,8 %POS 1 100,0 % -
 
Driftsresultat1817813475-20216814
POS 132,1 %NEG -41,8 %POS 78,7 %POS 475,0 %NEG -1 100,0 %NEG -98,8 %POS 1 100,0 % -
 
Kontantstrøm-94-26-473445-1881510
NEG -261,5 %POS 44,7 %NEG -238,2 %NEG -24,4 %POS 123,9 %NEG -224,5 % - -
 
Kassebeholdning269456467529520571813704
NEG -41,0 %NEG -2,4 %NEG -11,7 %POS 1,7 %NEG -8,9 %NEG -29,8 %POS 15,5 % -
 
Sum egenkapital30352352431369480572523
NEG -91,5 % - NEG -18,3 %POS 16,8 %NEG -23,1 %NEG -16,1 %POS 9,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.