Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 152 137 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 000 000 1 340 055 162 082 4 373 000 277 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (43,12%) EBITDA (-33,07%)
Sum egenkapital (11,09%) Resultat før skatt (-40,65%)
Driftsinntekter (8,40%) Driftsresultat (-39,39%)
Bruttomargin (2,18%) Kontantstrøm fra drift (-4,69%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aptum AS 100,00% 443 642 -31,00%
 
Bigwig AS 22,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   443 642 -31,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aptum AS 2 945 26,03% 443 2 502 23,01%
 
Bigwig AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 2 945 26,03% 443 2 502 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aptum AS 2 945 443 2 502
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
443 -10,00% 2 901
 
  -30,00% 2 812
 
  -50,00% 2 724
 
  -70,00% 2 635
 
  -100,00% 2 502

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015
Driftsinntekter28.05025.0380
POS 12,0 %POS 100% -
 
Bruttomargin20.12718.0700
POS 11,4 %POS 100% -
 
EBITDA resultat2.0711.4660
POS 41,3 %POS 100% -
 
Driftsresultat1.5699890
POS 58,6 %POS 100% -
 
Kontantstrøm875-1.1740
POS 174,5 % - -
 
Kassebeholdning1.063890100
POS 19,4 %POS 790,0 % -
 
Sum egenkapital1.853763100
POS 142,9 %POS 663,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.1823.5001.066
POS 9,1 %NEG -228,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.