Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 102 303 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
27 200 15 781 6 822 52 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (25,00%) Kontantstrøm fra drift (-57,41%)
Resultat før skatt (59,46%)
Driftsresultat (60,00%)
Kassebeholdning (18,40%)
Sum egenkapital (55,92%)
Driftsinntekter (6,67%)
Bruttomargin (14,06%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aquadog Vestfold AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aquadog Vestfold AS -93 -36,76% - -93 -36,76%
 
TOTALT: Alle selskap -93 -36,76% - -93 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aquadog Vestfold AS -93 - -93
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -93
 
  -30,00% -93
 
  -50,00% -93
 
  -70,00% -93
 
  -100,00% -93

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter371286230217219243218266
POS 29,7 %POS 24,3 %POS 6,0 %NEG -0,9 %NEG -9,9 %POS 11,5 %NEG -18,0 % -
 
Bruttomargin340266201178190220204246
POS 27,8 %POS 32,3 %POS 12,9 %NEG -6,3 %NEG -13,6 %POS 7,8 %NEG -17,1 % -
 
EBITDA resultat57118585375-4-4610
NEG -51,7 %POS 103,4 %POS 9,4 %NEG -29,3 %POS 1 975,0 %POS 91,3 %NEG -560,0 % -
 
Driftsresultat57104413249-4-208-151
NEG -45,2 %POS 153,7 %POS 28,1 %NEG -34,7 %POS 1 325,0 %POS 98,1 %NEG -37,7 % -
 
Kontantstrøm53111533223348250
NEG -52,3 %POS 109,4 %POS 65,6 %POS 39,1 %NEG -93,4 %POS 1 292,0 % - -
 
Kassebeholdning837711491588
POS 7,8 %POS 600,0 %POS 175,0 %NEG -55,6 %NEG -40,0 %POS 87,5 % - -
 
Sum egenkapital-285-341-444-482-507-547-535-317
POS 16,4 %POS 23,2 %POS 7,9 %POS 4,9 %POS 7,3 %NEG -2,2 %NEG -68,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld1259105150187215541566
POS 79,7 %POS 43,8 %POS 30,0 %POS 19,8 %POS 13,0 %POS 60,3 %POS 4,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.