Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 325 119 423 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
56 720 800 27 029 836 2 004 288 208 603 500 30 761 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aqualine AS 100,00% 40 478 49 901 -18,88%
 
Blått Kompetansesenter AS 2,24% 48 64 -25,00%
Vandstrand Eiendom AS 100,00% 588 524 12,21%
 
TOTALT: Alle selskap   40 478 50 426 -19,73%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aqualine AS 102 782 24,45% 40 478 62 304 16,40%
 
Blått Kompetansesenter AS 5 430 79,41% 48 5 382 79,26%
Vandstrand Eiendom AS 4 647 40,83% 588 4 059 37,61%
 
TOTALT: Alle selskap 112 859 25,73% 41 114 71 745 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aqualine AS 102 782 40 478 62 304
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
40 478 -10,00% 98 734
 
  -30,00% 90 639
 
  -50,00% 82 543
 
  -70,00% 74 447
 
  -100,00% 62 304

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter437.955412.763422.881336.049194.712271.183238.632177.938
POS 6,1 %NEG -2,4 %POS 25,8 %POS 72,6 %NEG -28,2 %POS 13,6 %POS 34,1 % -
 
Bruttomargin140.107112.107104.315102.50267.90291.76976.91655.206
POS 25,0 %POS 7,5 %POS 1,8 %POS 51,0 %NEG -26,0 %POS 19,3 %POS 39,3 % -
 
EBITDA resultat44.20536.05031.81730.93218.38332.50927.79820.048
POS 22,6 %POS 13,3 %POS 2,9 %POS 68,3 %NEG -43,5 %POS 16,9 %POS 38,7 % -
 
Driftsresultat36.69233.43329.36728.36815.62329.71625.01317.655
POS 9,7 %POS 13,8 %POS 3,5 %POS 81,6 %NEG -47,4 %POS 18,8 %POS 41,7 % -
 
Kontantstrøm12.5696.6396.2497.8874.96213.03034.4880
POS 89,3 %POS 6,2 %NEG -20,8 %POS 58,9 %NEG -61,9 %NEG -62,2 % - -
 
Kassebeholdning36.2753.1913.1684.32910.04913.49822.1907.680
POS 1 036,8 %POS 0,7 %NEG -26,8 %NEG -56,9 %NEG -25,6 %NEG -39,2 %POS 188,9 % -
 
Sum egenkapital94.76981.89271.38462.34352.57746.88335.23328.225
POS 15,7 %POS 14,7 %POS 14,5 %POS 18,6 %POS 12,1 %POS 33,1 %POS 24,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld125.3191201201204.4295.6026.3377.413
NEG -104 332,5 % - - POS 97,3 %POS 20,9 %POS 11,6 %POS 14,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.