Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 178 038 839 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
118 352 9 449 985 747 015 167 704 500 18 987

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aqualine AS 100,00% 49 901 48 837 2,18%
 
TOTALT: Alle selskap   49 901 48 837 2,18%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aqualine AS 95 273 27,42% 49 901 45 372 15,25%
 
TOTALT: Alle selskap 95 273 27,42% 49 901 45 372 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aqualine AS 95 273 49 901 45 372
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
49 901 -10,00% 90 283
 
  -30,00% 80 303
 
  -50,00% 70 323
 
  -70,00% 60 342
 
  -100,00% 45 372

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter412.763422.881336.049194.712271.183238.632177.938232.253
NEG -2,4 %POS 25,8 %POS 72,6 %NEG -28,2 %POS 13,6 %POS 34,1 %NEG -23,4 % -
 
Bruttomargin112.107104.315102.50267.90291.76976.91655.20650.888
POS 7,5 %POS 1,8 %POS 51,0 %NEG -26,0 %POS 19,3 %POS 39,3 %POS 8,5 % -
 
EBITDA resultat36.05031.81730.93218.38332.50927.79820.04816.506
POS 13,3 %POS 2,9 %POS 68,3 %NEG -43,5 %POS 16,9 %POS 38,7 %POS 21,5 % -
 
Driftsresultat33.43329.36728.36815.62329.71625.01317.65514.131
POS 13,8 %POS 3,5 %POS 81,6 %NEG -47,4 %POS 18,8 %POS 41,7 %POS 24,9 % -
 
Kontantstrøm6.6396.2497.8874.96213.03034.48819.9720
POS 6,2 %NEG -20,8 %POS 58,9 %NEG -61,9 %NEG -62,2 %POS 72,7 % - -
 
Kassebeholdning3.1913.1684.32910.04913.49822.1907.6801.287
POS 0,7 %NEG -26,8 %NEG -56,9 %NEG -25,6 %NEG -39,2 %POS 188,9 %POS 496,7 % -
 
Sum egenkapital81.89271.38462.34352.57746.88335.23328.22523.508
POS 14,7 %POS 14,5 %POS 18,6 %POS 12,1 %POS 33,1 %POS 24,8 %POS 20,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld1201201204.4295.6026.3377.4138.151
- - POS 97,3 %POS 20,9 %POS 11,6 %POS 14,5 %POS 9,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.