Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 14 169 732 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
12 800 4 008 986 57 945 9 986 000 104 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aqua Tech AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aqua Tech AS 7 365 29,51% - 7 365 29,51%
 
TOTALT: Alle selskap 7 365 29,51% - 7 365 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aqua Tech AS 7 365 - 7 365
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 7 365
 
  -30,00% 7 365
 
  -50,00% 7 365
 
  -70,00% 7 365
 
  -100,00% 7 365

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter45.20023.54637.73931.16314.16817.21117.53632.255
POS 92,0 %NEG -37,6 %POS 21,1 %POS 120,0 %NEG -17,7 %NEG -1,9 %NEG -45,6 % -
 
Bruttomargin12.4297.4728.55710.2387.2055.6926.5818.848
POS 66,3 %NEG -12,7 %NEG -16,4 %POS 42,1 %POS 26,6 %NEG -13,5 %NEG -25,6 % -
 
EBITDA resultat8.0863.7834.7855.0242.7802.3433.0624.256
POS 113,7 %NEG -20,9 %NEG -4,8 %POS 80,7 %POS 18,7 %NEG -23,5 %NEG -28,1 % -
 
Driftsresultat8.0583.7384.6914.8672.5262.0522.8034.086
POS 115,6 %NEG -20,3 %NEG -3,6 %POS 92,7 %POS 23,1 %NEG -26,8 %NEG -31,4 % -
 
Kontantstrøm8.9595.251-8.96211.3113.243-1.8431.5120
POS 70,6 %POS 158,6 %NEG -179,2 %POS 248,8 %POS 276,0 %NEG -221,9 % - -
 
Kassebeholdning8.0904.8986.09911.4246.6765.9934.7542.478
POS 65,2 %NEG -19,7 %NEG -46,6 %POS 71,1 %POS 11,4 %POS 26,1 %POS 91,8 % -
 
Sum egenkapital7.1277.0817.0757.07513.86112.0476.0104.869
POS 0,6 %POS 0,1 % - NEG -49,0 %POS 15,1 %POS 100,4 %POS 23,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld7971141.6051.2500000
NEG -599,1 %POS 92,9 %NEG -28,4 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.