Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 13 151 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 9 452 3 699 0 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aquatropics AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aquatropics AS -622 -1 091,23% - -622 -1 091,23%
 
TOTALT: Alle selskap -622 -1 091,23% - -622 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aquatropics AS -622 - -622
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -622
 
  -30,00% -622
 
  -50,00% -622
 
  -70,00% -622
 
  -100,00% -622

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter01961.38670109000
NEG -100,0 %NEG -85,9 %POS 1 880,0 %NEG -35,8 %POS 100% - - -
 
Bruttomargin01961.38670109000
NEG -100,0 %NEG -85,9 %POS 1 880,0 %NEG -35,8 %POS 100% - - -
 
EBITDA resultat-53-136602-6-124-102-8-9
POS 61,0 %NEG -122,6 %POS 10 133,3 %POS 95,2 %NEG -21,6 %NEG -1 175,0 %POS 11,1 % -
 
Driftsresultat-53-136602-6-124-102-8-9
POS 61,0 %NEG -122,6 %POS 10 133,3 %POS 95,2 %NEG -21,6 %NEG -1 175,0 %POS 11,1 % -
 
Kontantstrøm-3-281859-31-124-102-80
POS 98,9 %NEG -132,7 %POS 2 871,0 %POS 75,0 %NEG -21,6 %NEG -1 175,0 % - -
 
Kassebeholdning1234501222
NEG -50,0 %NEG -99,4 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -50,0 % - - -
 
Sum egenkapital-727-673-536-1.138-1.132-1.008-906-898
NEG -8,0 %NEG -25,6 %POS 52,9 %NEG -0,5 %NEG -12,3 %NEG -11,3 %NEG -0,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld5845826431.1571.1271.004902894
NEG -0,3 %POS 9,5 %POS 44,4 %NEG -2,7 %NEG -12,3 %NEG -11,3 %NEG -0,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.