Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 188 151 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 9 740 411 142 000 36 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (186,76%) Kontantstrøm fra drift (-22,62%)
Resultat før skatt (3 175,00%) Kassebeholdning (-58,94%)
Driftsresultat (3 175,00%)
Sum egenkapital (30,43%)
Driftsinntekter (0,00%)
Bruttomargin (169,74%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aqua Utleie AS 100,00% 68 80 -15,00%
 
TOTALT: Alle selskap   68 80 -15,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aqua Utleie AS 180 52,02% 68 112 40,29%
 
TOTALT: Alle selskap 180 52,02% 68 112 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aqua Utleie AS 180 68 112
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
68 -10,00% 173
 
  -30,00% 160
 
  -50,00% 146
 
  -70,00% 132
 
  -100,00% 112

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014
Driftsinntekter258688829949
NEG -62,5 %NEG -17,0 %NEG -12,6 % -
 
Bruttomargin155605618685
NEG -74,4 %NEG -2,1 %NEG -9,8 % -
 
EBITDA resultat14662618656
POS 135,5 %NEG -90,0 %NEG -5,8 % -
 
Driftsresultat74-45399187
POS 264,4 %NEG -111,3 %POS 113,4 % -
 
Kontantstrøm63-766150
POS 182,9 %NEG -112,4 % - -
 
Kassebeholdning671723267
POS 294,1 %NEG -26,1 %NEG -91,4 % -
 
Sum egenkapital145100103102
POS 45,0 %NEG -2,9 %POS 1,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00391853
- POS 100,0 %POS 54,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.