Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 721 904 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 4 479 2 425 265 000 450 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (512,50%) Kassebeholdning (-25,68%)
Resultat før skatt (1 700,00%) Driftsinntekter (-1,80%)
Driftsresultat (3 500,00%) Bruttomargin (-1,80%)
Kontantstrøm fra drift (396,92%)
Sum egenkapital (15,47%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aran AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aran AS 209 32,66% - 209 32,66%
 
TOTALT: Alle selskap 209 32,66% - 209 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aran AS 209 - 209
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 209
 
  -30,00% 209
 
  -50,00% 209
 
  -70,00% 209
 
  -100,00% 209

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015201420132012
Driftsinntekter103506447132107162
POS 106,0 %NEG -21,9 %POS 36,2 %NEG -64,4 %POS 23,4 %NEG -34,0 % -
 
Bruttomargin103506447132107162
POS 106,0 %NEG -21,9 %POS 36,2 %NEG -64,4 %POS 23,4 %NEG -34,0 % -
 
EBITDA resultat63-164338860111
POS 493,8 %NEG -137,2 %POS 1 333,3 %NEG -96,6 %POS 46,7 %NEG -45,9 % -
 
Driftsresultat63-1613-27583081
POS 493,8 %NEG -223,1 %POS 148,1 %NEG -146,6 %POS 93,3 %NEG -63,0 % -
 
Kontantstrøm58-2555-4351240
POS 332,0 %NEG -145,5 %POS 227,9 %NEG -184,3 %POS 112,5 % - -
 
Kassebeholdning876181319018140
POS 42,6 %NEG -24,7 %POS 161,3 %NEG -65,6 %NEG -50,3 %POS 352,5 % -
 
Sum egenkapital18011613112314911793
POS 55,2 %NEG -11,5 %POS 6,5 %NEG -17,4 %POS 27,4 %POS 25,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld000001000
- - - - POS 100,0 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.