Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 19 472 062 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 301 562 24 000 17 861 500 1 285 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (73,08%)
Resultat før skatt (92,24%)
Driftsresultat (83,02%)
Kontantstrøm fra drift (151,34%)
Kassebeholdning (378,01%)
Sum egenkapital (5,05%)
Driftsinntekter (61,31%)
Bruttomargin (61,91%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arbinsgate 3 AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arbinsgate 3 AS 14 781 40,08% - 14 781 40,08%
 
TOTALT: Alle selskap 14 781 40,08% - 14 781 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arbinsgate 3 AS 14 781 - 14 781
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 14 781
 
  -30,00% 14 781
 
  -50,00% 14 781
 
  -70,00% 14 781
 
  -100,00% 14 781

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter4.3284.1744.1553.7644.5854.3244.2323.998
POS 3,7 %POS 0,5 %POS 10,4 %NEG -17,9 %POS 6,0 %POS 2,2 %POS 5,9 % -
 
Bruttomargin4.3184.1744.1553.7644.5854.3094.2323.998
POS 3,4 %POS 0,5 %POS 10,4 %NEG -17,9 %POS 6,4 %POS 1,8 %POS 5,9 % -
 
EBITDA resultat4.0393.9553.9103.5323.8444.0193.9223.572
POS 2,1 %POS 1,2 %POS 10,7 %NEG -8,1 %NEG -4,4 %POS 2,5 %POS 9,8 % -
 
Driftsresultat3.5623.1143.0862.7122.7492.9442.8472.497
POS 14,4 %POS 0,9 %POS 13,8 %NEG -1,3 %NEG -6,6 %POS 3,4 %POS 14,0 % -
 
Kontantstrøm3.6615.2803.6673.9953.3042.8432.7320
NEG -30,7 %POS 44,0 %NEG -8,2 %POS 20,9 %POS 16,2 %POS 4,1 % - -
 
Kassebeholdning47812368077112.278432
POS 3 883,3 %NEG -96,7 %POS 100%NEG -100,0 %POS 600,0 %NEG -99,5 %POS 427,3 % -
 
Sum egenkapital13.60913.10412.80912.40011.5179.9397.6355.669
POS 3,9 %POS 2,3 %POS 3,3 %POS 7,7 %POS 15,9 %POS 30,2 %POS 34,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld15.96916.47519.58920.56823.30425.36830.47931.365
POS 3,1 %POS 15,9 %POS 4,8 %POS 11,7 %POS 8,1 %POS 16,8 %POS 2,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.