Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 663 226 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 726 1 661 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (4,55%) EBITDA (-4 000,00%)
Kontantstrøm fra drift (112,76%) Driftsresultat (-4 000,00%)
Driftsinntekter (100%) Kassebeholdning (-82,80%)
Bruttomargin (100%) Sum egenkapital (-11,81%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arco Eiendom AS 100,00% 16 7 128,57%
 
TOTALT: Alle selskap   16 7 128,57%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arco Eiendom AS 239 7,13% 16 223 6,69%
 
TOTALT: Alle selskap 239 7,13% 16 223 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arco Eiendom AS 239 16 223
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
16 -10,00% 237
 
  -30,00% 234
 
  -50,00% 231
 
  -70,00% 228
 
  -100,00% 223

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014
Driftsinntekter9669229052.654
POS 4,8 %POS 1,9 %NEG -65,9 % -
 
Bruttomargin9669229052.654
POS 4,8 %POS 1,9 %NEG -65,9 % -
 
EBITDA resultat3965935812.291
NEG -33,2 %POS 2,1 %NEG -74,6 % -
 
Driftsresultat3965935812.291
NEG -33,2 %POS 2,1 %NEG -74,6 % -
 
Kontantstrøm822624020
NEG -68,7 %NEG -34,8 % - -
 
Kassebeholdning356485361150
NEG -26,6 %POS 34,3 %POS 140,7 % -
 
Sum egenkapital6.7606.6176.2785.955
POS 2,2 %POS 5,4 %POS 5,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.4143.6273.8564.120
POS 5,9 %POS 5,9 %POS 6,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.