Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 219 637 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 000 35 548 14 589 167 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (50,00%) Kontantstrøm fra drift (-71,00%)
Resultat før skatt (125,00%) Kassebeholdning (-65,00%)
Driftsresultat (84,78%) Driftsinntekter (-27,31%)
Sum egenkapital (18,73%) Bruttomargin (-35,20%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arctic Caviar Company Norway AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arctic Caviar Company Norway AS -269 -78,43% - -269 -78,43%
 
TOTALT: Alle selskap -269 -78,43% - -269 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arctic Caviar Company Norway AS -269 - -269
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -269
 
  -30,00% -269
 
  -50,00% -269
 
  -70,00% -269
 
  -100,00% -269

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013
Driftsinntekter496453829531622
POS 9,5 %NEG -45,4 %POS 56,1 %NEG -14,6 % -
 
Bruttomargin294273587311365
POS 7,7 %NEG -53,5 %POS 88,7 %NEG -14,8 % -
 
EBITDA resultat-281954-137-109
NEG -247,4 %NEG -64,8 %POS 139,4 %NEG -25,7 % -
 
Driftsresultat-61-1322-169-120
NEG -369,2 %NEG -159,1 %POS 113,0 %NEG -40,8 % -
 
Kontantstrøm7471-1700
POS 4,2 %POS 517,6 %POS 0,0 % - -
 
Kassebeholdning4143839
POS 300,0 %NEG -75,0 %NEG -89,5 %NEG -2,6 % -
 
Sum egenkapital-360-195-160-280-107
NEG -84,6 %NEG -21,9 %POS 42,9 %NEG -161,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld292279353500500
NEG -4,7 %POS 21,0 %POS 29,4 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.