Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 568 670 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 274 800 1 191 411 137 959 3 056 500 908 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (201,19%)
Resultat før skatt (1 835,90%)
Driftsresultat (398,56%)
Kontantstrøm fra drift (184,97%)
Kassebeholdning (70,88%)
Sum egenkapital (77,13%)
Driftsinntekter (111,30%)
Bruttomargin (39,66%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arctic Entreprenør AS 100,00% - 38 -100,00%
 
Finnmark Festivalarrangør AS 1,52% 52 - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 38 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arctic Entreprenør AS 1 332 17,34% - 1 332 17,34%
 
Finnmark Festivalarrangør AS -33 -3,78% 52 -85 -10,37%
 
TOTALT: Alle selskap 1 299 15,19% 52 1 247 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arctic Entreprenør AS 1 332 - 1 332
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 332
 
  -30,00% 1 332
 
  -50,00% 1 332
 
  -70,00% 1 332
 
  -100,00% 1 332

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter9.6995.6031.8712354341.2571.490983
POS 73,1 %POS 199,5 %POS 696,2 %NEG -45,9 %NEG -65,5 %NEG -15,6 %POS 51,6 % -
 
Bruttomargin7.4663.5161.589812806061.011697
POS 112,3 %POS 121,3 %POS 1 861,7 %NEG -71,1 %NEG -53,8 %NEG -40,1 %POS 45,1 % -
 
EBITDA resultat318427254-90-1293-8319
NEG -25,5 %POS 68,1 %POS 382,2 %POS 30,2 %NEG -4 400,0 %POS 103,6 %NEG -536,8 % -
 
Driftsresultat234361233-90-134-25-111-5
NEG -35,2 %POS 54,9 %POS 358,9 %POS 32,8 %NEG -436,0 %POS 77,5 %NEG -2 120,0 % -
 
Kontantstrøm13-97455-13-20-4-520
POS 113,4 %NEG -121,3 %POS 3 600,0 %POS 35,0 %NEG -400,0 %POS 92,3 % - -
 
Kassebeholdning869034996303385
NEG -4,4 %NEG -74,2 %POS 3 777,8 %POS 50,0 %NEG -80,0 %NEG -9,1 %NEG -61,2 % -
 
Sum egenkapital35625757-162-805482194
POS 38,5 %POS 350,9 %POS 135,2 %NEG -102,5 %NEG -248,1 %NEG -34,1 %NEG -57,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld16317319900000
POS 5,8 %POS 13,1 %NEG % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.