Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 346 705 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 466 740 343 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (44,61%) EBITDA (-64,41%)
Sum egenkapital (0,49%) Resultat før skatt (-96,52%)
Driftsresultat (-64,41%)
Kontantstrøm fra drift (-23,36%)
Driftsinntekter (-63,86%)
Bruttomargin (-63,86%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arctic Light AS 100,00% - -
 
Munio AS 3,67% - 9 023 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 331
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arctic Light AS 2 647 71,99% - 2 647 71,99%
 
Munio AS
 
TOTALT: Alle selskap 2 647 71,99% - 2 647 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arctic Light AS 2 647 - 2 647
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 647
 
  -30,00% 2 647
 
  -50,00% 2 647
 
  -70,00% 2 647
 
  -100,00% 2 647

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter10914990413111080
NEG -26,8 %POS 65,6 %NEG -78,2 %POS 3 654,5 %POS 10,0 %POS 25,0 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin10912290413111080
NEG -10,7 %POS 35,6 %NEG -78,2 %POS 3 654,5 %POS 10,0 %POS 25,0 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat-26-21-61372-2-4-10
NEG -23,8 %NEG -250,0 %NEG -104,4 %POS 6 750,0 %POS 200,0 %POS 50,0 %POS 60,0 % -
 
Driftsresultat-26-21-61372-2-4-10
NEG -23,8 %NEG -250,0 %NEG -104,4 %POS 6 750,0 %POS 200,0 %POS 50,0 %POS 60,0 % -
 
Kontantstrøm-112-698-590707-40-141-290
POS 84,0 %NEG -18,3 %NEG -183,5 %POS 1 867,5 %POS 71,6 %NEG -386,2 % - -
 
Kassebeholdning6167271.076678312319460289
NEG -15,3 %NEG -32,4 %POS 58,7 %POS 117,3 %NEG -2,2 %NEG -30,7 %POS 59,2 % -
 
Sum egenkapital1.9091.7241.1751.156889796737537
POS 10,7 %POS 46,7 %POS 1,6 %POS 30,0 %POS 11,7 %POS 8,0 %POS 37,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld99699499400000
NEG -0,2 % - POS 0,0 % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.