Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 969 151 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 53 466 10 685 398 000 507 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (330,38%) Kassebeholdning (-28,57%)
Resultat før skatt (415,28%)
Driftsresultat (530,36%)
Kontantstrøm fra drift (84,71%)
Sum egenkapital (1,03%)
Driftsinntekter (15,23%)
Bruttomargin (15,10%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arctic Media AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arctic Media AS 197 22,49% - 197 22,49%
 
TOTALT: Alle selskap 197 22,49% - 197 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arctic Media AS 197 - 197
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 197
 
  -30,00% 197
 
  -50,00% 197
 
  -70,00% 197
 
  -100,00% 197

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201820172016201520142013
Driftsinntekter1.2041.1481.006869907595
POS 4,9 %POS 14,1 %POS 15,8 %NEG -4,2 %POS 52,4 % -
 
Bruttomargin1.1501.093980846851595
POS 5,2 %POS 11,5 %POS 15,8 %NEG -0,6 %POS 43,0 % -
 
EBITDA resultat23222710422205105
POS 2,2 %POS 118,3 %POS 372,7 %NEG -89,3 %POS 95,2 % -
 
Driftsresultat10018140-5018787
NEG -44,8 %POS 352,5 %POS 180,0 %NEG -126,7 %POS 114,9 % -
 
Kontantstrøm268-35-15991940
POS 865,7 %NEG -133,3 %NEG -115,2 %NEG -49,0 % - -
 
Kassebeholdning14862627724784
POS 138,7 % - NEG -19,5 %NEG -68,8 %POS 194,0 % -
 
Sum egenkapital25219255228481
POS 31,3 %POS 249,1 %POS 150,0 %NEG -73,8 %POS 3,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld3595100000
POS 29,6 %POS 0,0 % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.