Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 175 158 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 3 082 575 171 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arctic Mediaservice AS 100,00% - -
 
Visual360 AS 40,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arctic Mediaservice AS -58 -16,48% - -58 -16,48%
 
Visual360 AS 1 453 15,06% - 1 453 15,06%
 
TOTALT: Alle selskap 1 395 13,95% - 1 395 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arctic Mediaservice AS -58 - -58
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -58
 
  -30,00% -58
 
  -50,00% -58
 
  -70,00% -58
 
  -100,00% -58

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter0000145282580720
- - - NEG -100,0 %NEG -48,6 %NEG -51,4 %NEG -19,4 % -
 
Bruttomargin0000145282580720
- - - NEG -100,0 %NEG -48,6 %NEG -51,4 %NEG -19,4 % -
 
EBITDA resultat-70-71-84-135-1563103340
POS 1,4 %POS 15,5 %POS 37,8 %NEG -800,0 %NEG -123,8 %NEG -38,8 %NEG -69,7 % -
 
Driftsresultat-101-112-125-180-601858326
POS 9,8 %POS 10,4 %POS 30,6 %NEG -200,0 %NEG -433,3 %NEG -69,0 %NEG -82,2 % -
 
Kontantstrøm-62-80-1041-15359-1990
POS 22,5 %POS 23,1 %NEG -10 500,0 %POS 100,7 %NEG -359,3 %POS 129,6 % - -
 
Kassebeholdning77132201261149293275410
NEG -41,7 %NEG -34,3 %NEG -23,0 %POS 75,2 %NEG -49,1 %POS 6,5 %NEG -32,9 % -
 
Sum egenkapital-5548255347480523510476
NEG -214,6 %NEG -81,2 %NEG -26,5 %NEG -27,7 %NEG -8,2 %POS 2,5 %POS 7,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld374771763753881873109
POS 51,5 %NEG -1,0 %NEG -1,3 %POS 14,5 %NEG -0,9 %NEG -8 630,0 %NEG -11,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.