Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 240 071 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
248 400 309 575 62 096 2 217 000 403 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-12,81%)
Resultat før skatt (-77,67%)
Driftsresultat (-21,58%)
Kontantstrøm fra drift (-505,60%)
Kassebeholdning (-44,54%)
Sum egenkapital (-8,61%)
Driftsinntekter (-49,92%)
Bruttomargin (-40,54%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arcticsource1 AS 100,00% 82 -
 
Isblå AS 100,00% 138 184 -25,00%
 
TOTALT: Alle selskap   82 184 -55,43%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arcticsource1 AS 2 610 49,55% 82 2 528 48,76%
 
Isblå AS -965 -120,02% 138 -1 103 -165,62%
 
TOTALT: Alle selskap 1 645 27,10% 220 1 425 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arcticsource1 AS 2 610 82 2 528
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
82 -10,00% 2 602
 
  -30,00% 2 585
 
  -50,00% 2 569
 
  -70,00% 2 553
 
  -100,00% 2 528

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter10.56215.4859.50914.1439.5167.37247346
NEG -31,8 %POS 62,8 %NEG -32,8 %POS 48,6 %POS 29,1 %POS 1 458,6 %POS 928,3 % -
 
Bruttomargin1.8893.3723.2311.3739.5161.46447346
NEG -44,0 %POS 4,4 %POS 135,3 %NEG -85,6 %POS 550,0 %POS 209,5 %POS 928,3 % -
 
EBITDA resultat3381.9472.064-55517132-13-3
NEG -82,6 %NEG -5,7 %POS 3 852,7 %NEG -110,6 %POS 291,7 %POS 1 115,4 %NEG -333,3 % -
 
Driftsresultat2801.9472.064-55517132-13-3
NEG -85,6 %NEG -5,7 %POS 3 852,7 %NEG -110,6 %POS 291,7 %POS 1 115,4 %NEG -333,3 % -
 
Kontantstrøm-63-3411.4659208735941940
POS 81,5 %NEG -123,3 %POS 59,2 %POS 5,4 %POS 47,0 %POS 206,2 % - -
 
Kassebeholdning1.3262.0093.0242.5531.5137611956
NEG -34,0 %NEG -33,6 %POS 18,4 %POS 68,7 %POS 98,8 %POS 290,3 %POS 3 150,0 % -
 
Sum egenkapital2.7052.7491.5366265371587798
NEG -1,6 %POS 79,0 %POS 145,4 %POS 16,6 %POS 239,9 %POS 105,2 %NEG -21,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000400
- - - - POS 100,0 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.