Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 116 622 888 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
8 871 600 6 437 959 228 329 101 085 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (154,69%) EBITDA (-60,55%)
Resultat før skatt (-70,81%)
Driftsresultat (-74,13%)
Kontantstrøm fra drift (-1,88%)
Sum egenkapital (-14,28%)
Driftsinntekter (-18,17%)
Bruttomargin (-39,33%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arctic Swan AS 100,00% 38 825 41 775 -7,06%
 
Coldwater Prawns Of Norway AS 25,00% 19 183 17 904 7,14%
Traal AS 8,49% 121 733 130 429 -6,67%
Arctic Eagle AS 100,00% 5 812 5 920 -1,82%
 
TOTALT: Alle selskap   38 825 63 244 -38,61%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arctic Swan AS 122 676 38,83% 38 825 83 851 30,26%
 
Coldwater Prawns Of Norway AS 1 869 1,08% 19 183 -17 314 -11,19%
Traal AS 78 225 39,18% 121 733 -43 508 -55,84%
Arctic Eagle AS 26 552 99,99% 5 812 20 740 99,99%
 
TOTALT: Alle selskap 229 322 32,03% 185 553 43 769 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arctic Swan AS 122 676 38 825 83 851
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
38 825 -10,00% 118 794
 
  -30,00% 111 029
 
  -50,00% 103 264
 
  -70,00% 95 499
 
  -100,00% 83 851

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014
Driftsinntekter167.715155.073152.81932.010
POS 8,2 %POS 1,5 %POS 377,4 % -
 
Bruttomargin117.90491.158104.69723.747
POS 29,3 %NEG -12,9 %POS 340,9 % -
 
EBITDA resultat62.02537.43554.89416.069
POS 65,7 %NEG -31,8 %POS 241,6 % -
 
Driftsresultat48.02425.90643.70014.172
POS 85,4 %NEG -40,7 %POS 208,4 % -
 
Kontantstrøm70.72941.88641.2850
POS 68,9 %POS 1,5 % - -
 
Kassebeholdning112.20763.76149.57257.681
POS 76,0 %POS 28,6 %NEG -14,1 % -
 
Sum egenkapital130.140114.966133.554103.035
POS 13,2 %NEG -13,9 %POS 29,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld154.515145.736150.487156.646
NEG -6,0 %POS 3,2 %POS 3,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.