Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 118 498 027 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
8 636 000 7 867 397 284 630 101 710 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (23,22%) Kontantstrøm fra drift (-19,65%)
Resultat før skatt (28,85%) Kassebeholdning (-72,77%)
Driftsresultat (29,99%)
Sum egenkapital (9,97%)
Driftsinntekter (14,15%)
Bruttomargin (16,06%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Arctic Swan AS 100,00% 41 775 44 725 -6,60%
 
Coldwater Prawns Of Norway AS 25,00% 17 904 16 534 8,29%
Traal AS 8,49% 130 429 139 124 -6,25%
Arctic Eagle AS 100,00% 5 920 6 028 -1,79%
 
TOTALT: Alle selskap   41 775 66 698 -37,37%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Arctic Swan AS 143 111 53,52% 41 775 101 336 44,91%
 
Coldwater Prawns Of Norway AS 1 824 0,95% 17 904 -16 080 -9,28%
Traal AS 75 513 37,99% 130 429 -54 916 -80,35%
Arctic Eagle AS 26 493 91,07% 5 920 20 573 88,79%
 
TOTALT: Alle selskap 246 941 35,97% 196 028 50 913 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Arctic Swan AS 143 111 41 775 101 336
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
41 775 -10,00% 138 934
 
  -30,00% 130 579
 
  -50,00% 122 224
 
  -70,00% 113 869
 
  -100,00% 101 336

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter155.073152.81932.010
POS 1,5 %POS 377,4 % -
 
Bruttomargin91.158104.69723.747
NEG -12,9 %POS 340,9 % -
 
EBITDA resultat37.43554.89416.069
NEG -31,8 %POS 241,6 % -
 
Driftsresultat25.90643.70014.172
NEG -40,7 %POS 208,4 % -
 
Kontantstrøm41.88641.2850
POS 1,5 % - -
 
Kassebeholdning63.76149.57257.681
POS 28,6 %NEG -14,1 % -
 
Sum egenkapital114.966133.554103.035
NEG -13,9 %POS 29,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld145.736150.487156.646
POS 3,2 %POS 3,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.